Kommunenes framtidige oppgave- og ansvarsfordeling henger tett sammen med spørsmål om kommunestruktur og fylkeskommunenes framtid.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har, på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon, KS, gjennomført prosjektet «Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning». Prosjektet har undersøkt oppfatninger i det sentrale politiske miljøet om ansvars- og oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Et viktig kjennetegn ved dagens debatt, mener NIBR, er at det i realiteten er vanskelig å skille spørsmålene om oppgave- og ansvarsfordelingen fra spørsmål om kommunestrukturen og fylkeskommunenes framtid.

Prosjektets formål har vært å undersøke oppslutningen om ansvars- og oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune, samt hvilke endringer i oppgavefordelingen det vil kunne være oppslutning om. Videre har prosjektet hatt som mål å identifisere sentrale drivere for eventuelle endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen.

Prosjektet bygger på intervjuer med til sammen 26 informanter. Dette omfatter stortingspolitikere fra alle partier, personer med sentrale roller i de ulike partienes programkomiteer og valgkomiteer, én representant fra partiet Rødt, representanter for ungdomspartiene, lokalpolitikere som sitter i referansegruppen til KS’ prosjekt om kommunestruktur og journalister. Det er også gjennomført dokumentstudier av partiprogrammer og annet skriftlig materiale fra partiene, samt relevante presseoppslag.

 

Les rapporten og NIBRs presentasjon av rapporten i menyen til høyre.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 13. desember 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer