Fylkeskommunen er positiv til gjennomføringen av Åseralprosjektene og mener at utbyggingsplanen i hovedsak bør gjennomføres slik de er beskrevet i konsesjonssøknaden fra Agder Energi Vannkraft AS (AEVK). Dette kom frem i møtet i fylkesutvalget på tirsdag.

I hovedsak består Åseralprosjektene av tre delprosjekter som alle er å betrakte som selvstendige utbyggingsprosjekter og som kan realiseres uavhengig av hverandre. Disse prosjektene er:

- Utvidelse med nytt aggregat i Skjerka kraftstasjon. Dette gir økt årlig produksjon på 19 GWh.

- Ny overføringstunnel på 13 kilometer, fra Langevatn til Nåvatn, med etablering av Øygard kraftverk og Kvernvatn kraftverk. Dette gir økt årlig produksjon på 118 GWh.

 -Øke reguleringen med ti meter i Langevatn. Dette gir en årlig økt produksjon på18 GWh.

Vest-Agder fylkeskommune er opptatt av at natur-, landskaps- og friluftsinteressene blir ivaretatt i størst mulig grad. Spesielt viktig er det at avbøtende tiltak som ikke i betydelig grad fører til lavere effekt- eller kraftproduksjon gjennomføres.

av Richardsen, Wanja, publisert 6. desember 2013 | Skriv ut siden