Et nytt strategidokument som viser prioriterte satsingsområder for folkehelsearbeid i Vest-Agder fylkeskommune 2014-2015, ble lagt frem for fylkesutvalget på tirsdag.

Siden fylkestingene i Aust- og Vest-Agder vedtok "Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010-2013" har det skjedd en lovendring som påvirker fylkeskommunenes ansvar i folkehelsearbeidet. På denne bakgrunn er det utarbeidet et strategidokument som skal danne grunnlaget for intern virksomhetsplanlegging. Dokumentet fremholder oversiktsarbeid, nærmiljøutvikling og oppfølging av satsingsområdene i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020, som prioriterte satsingsområder. Nevnte satsingsområder er nært koblet opp mot prioriteringer i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017.

Fylkesutvalget ga sin tilslutning til disse satsingsområdene.

Les strategidokumentet "Prioriterte satsingsområder for det overordnede folkehelsearbeidet Vest-Agder fylkeskommune", her.

av Richardsen, Wanja, publisert 6. desember 2013 | Skriv ut siden