Fylkestinget har i dag vedtatt en inndeling av fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og funksjonsklasser. Inndelingen skal fungere som et retningsgivende verktøy for utvikling av et bærekraftig vegnett og vil være nyttig i prioritering og valg av vegstandard, samt fordeling av midler til drift- og vedlikeholdstiltak.

Inndelingen er foretatt av en arbeidsgruppe bestående av tre politikere, representanter fra Samferdselsseksjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen. Arbeidsgruppen har vurdert fylkesvegnettet og hvilke funksjon/bruk vegene har etter gitte kriterier.

Utgangspunktet har vært hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for. Det er vedtatt at fylkesvegnettet deles inn i tre kategorier med fallende viktighetsgrad hvor "regional fylkesveg" er viktigst. Dernest følger "viktig fylkesveg" og til sist "øvrig fylkesveg". I tillegg deles vegene inn i to funksjonsklasser: "Fylkeskommunal hovedveg" og "lokal hovedveg".

På grunn av en feil i utsending av høringsdokumentet under arbeidet med saken, har flere kommuner ikke fått anledning til å gi sine innspill. Dagens vedtak tar inn i seg disse kommunenes mulighet til å la sine stemmer bli hørt, slik at endelig vedtak i saken blir tatt av fylkesutvalget i mars. Høringsfrist er satt til 15. februar. 

 

Se kart over kategori-inndelingen og hvilke kriterier som er lagt til grunn, i menyen til høyre.

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 18. desember 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer