Fylkestinget har i dag vedtatt en inndeling av fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og funksjonsklasser. Inndelingen skal fungere som et retningsgivende verktøy for utvikling av et bærekraftig vegnett og vil være nyttig i prioritering og valg av vegstandard, samt fordeling av midler til drift- og vedlikeholdstiltak.

Inndelingen er foretatt av en arbeidsgruppe bestående av tre politikere, representanter fra Samferdselsseksjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen. Arbeidsgruppen har vurdert fylkesvegnettet og hvilke funksjon/bruk vegene har etter gitte kriterier.

Utgangspunktet har vært hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for. Det er vedtatt at fylkesvegnettet deles inn i tre kategorier med fallende viktighetsgrad hvor "regional fylkesveg" er viktigst. Dernest følger "viktig fylkesveg" og til sist "øvrig fylkesveg". I tillegg deles vegene inn i to funksjonsklasser: "Fylkeskommunal hovedveg" og "lokal hovedveg".

På grunn av en feil i utsending av høringsdokumentet under arbeidet med saken, har flere kommuner ikke fått anledning til å gi sine innspill. Dagens vedtak tar inn i seg disse kommunenes mulighet til å la sine stemmer bli hørt, slik at endelig vedtak i saken blir tatt av fylkesutvalget i mars. Høringsfrist er satt til 15. februar. 

 

Se kart over kategori-inndelingen og hvilke kriterier som er lagt til grunn, i menyen til høyre.

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 18. desember 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer