Fylkestinget har i dag vedtatt en inndeling av fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og funksjonsklasser. Inndelingen skal fungere som et retningsgivende verktøy for utvikling av et bærekraftig vegnett og vil være nyttig i prioritering og valg av vegstandard, samt fordeling av midler til drift- og vedlikeholdstiltak.

Inndelingen er foretatt av en arbeidsgruppe bestående av tre politikere, representanter fra Samferdselsseksjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen. Arbeidsgruppen har vurdert fylkesvegnettet og hvilke funksjon/bruk vegene har etter gitte kriterier.

Utgangspunktet har vært hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for. Det er vedtatt at fylkesvegnettet deles inn i tre kategorier med fallende viktighetsgrad hvor "regional fylkesveg" er viktigst. Dernest følger "viktig fylkesveg" og til sist "øvrig fylkesveg". I tillegg deles vegene inn i to funksjonsklasser: "Fylkeskommunal hovedveg" og "lokal hovedveg".

På grunn av en feil i utsending av høringsdokumentet under arbeidet med saken, har flere kommuner ikke fått anledning til å gi sine innspill. Dagens vedtak tar inn i seg disse kommunenes mulighet til å la sine stemmer bli hørt, slik at endelig vedtak i saken blir tatt av fylkesutvalget i mars. Høringsfrist er satt til 15. februar. 

 

Se kart over kategori-inndelingen og hvilke kriterier som er lagt til grunn, i menyen til høyre.

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 18. desember 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer