Vintervei
Foto: Lasse Moen Sørensen

Foto: Lasse Moen Sørensen

For å lettere prioritere har vi delt fylkesveiene inn i tre kategorier; regionale fylkesveier, viktige fylkesveier og øvrige fylkesveier. De to første kategoriene foreslår vi skal prioriteres i forhold til vedlikehold, sier Helge Sandåker. Han har sittet i gruppen som har gjennomgått alle fylkesveiene og kategorisert de. Det er Fylkestinget som endelig vedtar denne veiindelingen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 3. desember 2013 | Skriv ut siden