Koordinatoren for lyttevennprosjektet, Tor Peersen, går nye veier for å finne lyttevenner til skolene i Kristiansand.

Rekruttering av lyttevenner Flere skoler ønsker å komme i gang med lyttevennprosjekt, men finner ikke lyttevenner. I Vest-Agder er behovet størst i Kristiansand. Erfaring tilsier at slik rekruttering er enklest i mindre kommuner. Kanskje er det fordi kommunikasjon og «munn til munn» informasjon der går lettere? Erfaring tilsier at mange eldre har lyst til å være lyttevenner, men vegrer seg for å ta kontakt til «det offentlige» for å tilby sine tjenester. - Men hvis de samme pensjonister blir oppringt med slik forespørsel svarer de oftest ja. I flere av de mindre kommunene er alle skolene i gang med dette "arbeidet". I Kristiansand kun 10 av 32 barneskoler.

Ny seniorpolitikk? De fleste virksomheter har en bevisst seniorpolitikk. Det kan for eksempel være i form av redusert arbeidstid og/eller tilbud om kurs i forberedelse til pensjonsalder, i god tid før fratreden. Hvis engasjement som lyttevenn blir en del av arbeidsgiveres seniorpolitikk, kunne kanskje denne utfordringen finne sin løsning.

Personalpolitiske retningslinjer? Enkelte statsetater og private foretak har etablert avtaler om å drive fysisk trening i kontortiden - inntil to timer i uken til beste for den enkeltes helse – og dermed også et gode for arbeidsgiver. Slike avtaler er fremforhandlet gjennom arbeidsmiljøavtalen og/eller hjemlet i de personalpolitiske retningslinjer. Det er helst de yngre medarbeidere som benytter dette tilbudet. For den eldre garde burde det være mulig å kunne delta som lyttevenn to timer pr uke, med henvisnings til samme avtale?

Elever og deres lyttevenner trives svært godt i hverandres selskap. Lærere med erfaring er tydelige på at elevenes leseforståelse styrkes. Engasjement som lyttevenn fordrer inntil to timer permisjon pr. uke.

Spørsmålet er «luftet» for administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune.

 

Les mer om lyttevennprosjektet her.

Les Lyttevenn-brosjyren her.

Tidligere omtale av lyttevennprosjektet:

Vet du hva en lyttevenn er?

Drivkraften bak Lyttevenn-prosjektet hedret

av Tor Peersen, publisert 5. desember 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer