Sekretariatet for det fylkeskommunale oppreisningsutvalget i Agder har laget sin sluttrapport fra arbeidet med å gjennomføre den fylkeskommunale oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Denne ble lagt frem for fylkesutvalget på tirsdag.

Granskningsutvalg avdekker omsorgssvikt
Bystyret i Kristiansand vedtok i møte den 21. februar 2007 en oppreisningsordning for personer som hadde vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem, mens de var under plassering av barneverntjenesten eller forløperne for denne før 1. januar 1993. Bakgrunnen for dette var to regionale granskinger (granskingsutvalg I og II) som avdekket omsorgssvikt og overgrep på barne- og skolehjem i Agder. Alle kommunene i Agder samt begge fylkeskommunene, ble invitert til å være med i ordningen. Høsten 2007 hadde fylkeskommunene og alle kommunene i Aust- og Vest-Agder, med unntak av Arendal og Froland, tiltrådt den kommunale oppreisningsordningen i Agder.

Uforbeholden unnskyldning
Deltakerkommunene ønsket å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til personer som var utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem under plassering av deltakerkommunenes barneverntjenester.

408 behandlede søknader
Sekretariatet i den kommunale oppreisningsordningen startet sitt arbeid høsten 2007, og ved avslutningen i desember 2010 var 408 søknader behandlet.
Noen søkere ble avvist på grunn av manglende samsvar mellom mandatperioden for granskingsutvalg II og den kommunale oppreisningsordningen, der sistnevntes mandatperiode gikk frem til 31. desember 1992, mens granskingsutvalgets mandatperiode gikk frem til 31. desember 2003. Vest-Agder fylkeskommune ble på bakgrunn av dette kontaktet av "Støttegruppen for voksne med frastjålet barndom", med forespørsel om også disse kunne få søke om oppreisning. Ved en gjennomgang av rapporten fra granskingsutvalg II hadde utvalget intervjuet 85 personer med til sammen 93 plasseringer. Ti av disse gjaldt plasseringer i fylkeskommunale institusjoner i perioden 1990-1999. Det kunne derfor se ut til at noen av dem som hadde forklart seg om omsorgssvikt og/eller overgrep til granskingsutvalg II likevel ikke hadde mulighet til å søke om oppreisning.
Fordi fylkeskommunene hadde eiet og driftet de fylkeskommunale institusjonene siden 1980 hadde de også deltatt i den kommunale oppreisningsordningen. I den grad det ble avdekket omsorgssvikt og/eller overgrep på disse institusjonene, betalte fylkeskommunene halvparten av oppreisningsbeløpet, og plasseringskommunen den andre halvparten. 

Utvidelse av støtteordningen
Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok den 1. juni 2010 at personer som hadde opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt i Vest-Agder fylkeskommunes barneverninstitusjoner i perioden 1. januar 1993 til 31. desember 2003 skulle gis anledning til å fremme krav om oppreisning i henhold til vedtektene for den kommunale oppreisningsordningen.

Felles sekretariat for begge Agder-fylkene
Fylkestinget i Aust-Agder vedtok den 14. desember 2010 å opprette en tilsvarende oppreisningsordning som Vest-Agder fylkeskommune.
Den 28. mars 2011 fattet fylkesutvalget i Aust-Agder vedtak om å kjøpe sekretariatstjenester av Vest-Agder fylkeskommune, noe som i realiteten førte til at oppreisningsordningen i de to fylkeskommunene ble slått sammen. Et felles sekretariat for de to fylkeskommunene ble opprettet i Vest-Agder fylkeskommunes lokaler i Kristiansand.

29 personer innvilget oppreisning
Fra oppreisningsutvalgets sekretariat åpnet for søknader i august 2011 er det mottatt 41 søknader. Av disse søknadene er 39 behandlet. Fylkeskommunene har utbetalt i underkant av 16,9 millioner til de 29 personene som er innvilget oppreisning.

Sluttrapportens konklusjon
"Oppreisingsordningen innebar en uforbeholden unnskyldning og en økonomisk kompensasjon til de som ble utsatt for omsorgssvikt og /eller overgrep under plassering på institusjoner drevet av fylkeskommunene".

Fylkesrådmannen slutter seg til konklusjonen. 

 

Les sekretariatets sluttrapport her.

Les fylkesutvalgssak fra 1.juni 2010: Gransking og senere oppreising for barn i barnevern, her

Les fylkesutvalgssak fra 18. januar 2011: Vedtekter for fylkeskommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjoner i Vest-Agder fylkeskommune, her

Les fylkesordførerens presisering om oppreisningsordningen innen barnevernet, her.

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 4. desember 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer