Vest Agder fylkeskommune var vertskap for nasjonal konferanse om realkompetansevurdering på Gardermoen den 12. desember 2013

I anledning at Utdanningsdirektoratet skal publiserer nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring, ble det arrangert en konferanse for aktuelle medarbeidere i landets fylkeskommuner. Hovedtema var en fullstendig gjennomgang av retningslinjene som også inkluderte regelforståelse, prosess og metodikk.

Det er behov for god kvalitet på realkompetansevurderingene og for tilnærmet lik praksis i fylkeskommunene. Videre er det behov for å øke tilliten og legitimiteten til ordningen. Retningslinjene vil også sikre den voksnes rettsikkerhet.

Det var ca 85 påmeldte til konferansen som fikk med seg innlegg på høyt faglig nivå og med engasjerte foredragsholdere fra Utdanningsdirektorat.

Retningslinjene vil bli publisert i nære fremtid.

BILDE: f.v. Trine Nilsen, karriererådgiver i Aust-Agder, Kåre Blållid, fungerende fagopplæringssjef Vest-Agder, Kjersti Botnan Larsen, jurist og seniorrådgiver i utdaningsdirektoratet  og Geir Olav Andresen, karriererådgiver i Aust-Agder

av Haldorsen, Even, publisert 17. desember 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer