Vintervei
Foto: Lasse Moen Sørensen

Foto: Lasse Moen Sørensen

Det er kommet inn 4 tilbud på ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veinettet i Kristiansand. Fylkeskommunene og Statens Vegvesen har gått sammen om utlysningen ettersom det dreier seg om både våre fylkeskommunale veier og riksveier.

Ved tilbudsåpning på ny drift- og vedlikeholdskontrakt i Kristiansand kom det inn følgende tilbud:

1. Risa: 342, 3 millioner kroner
2. Mesta AS: 297,5 millioner kroner
3. Veidekke: 299,8 millioner kroner
4. NCC Roads AS: 368,8 millioner kroner

Vest-Agder fylkeskommune er godt fornøyd med at det er kommet inn fire tilbud. Dette over gjennomsnittet i Norge for slike kontrakter.

Dagens kontrakt har NCC og den utløper den 31.08. 2014. Den nye avtalen skal gjelde frem til august 2019.

Vest-Agder fylkeskommune og Statens Vegvesen har gått sammen om kontrakten ettersom det dreier seg om drift og vedlikehold av både statlige og fylkeskommunale veier i Kristiansandsområdet.

Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 750 km veg totalt, hvorav:

  • 132 km riksveg
  • 42 km (riks) gang- og sykkelveg
  • 524 km fylkesveg i Vest-Agder+10 km i Aust Agder
  • 53 km (fylkes) gang- og sykkelveg

 

Hvor mange busskur, meter gjerde, meter tunnel eller trafikkskilt er knyttet til avtalen? Det og mye mer kan du lese i pressemelding fra Statens vegvesen som har flere detaljer om drifts- og vedlikeholdsavtalen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 24. januar 2014 | Skriv ut siden