Flere hundre elever gjør seg i disse dager klar for å søke inntak til de videregående skolene. Elev- og lærlingeombud (ELOVA), Helge Ødegård Hovland, vet at dette blir en travel tid. Det er likevel det daglige arbeidet som gjøres gjennom hele året som er det viktigste. – Jeg ønsker å være er en brobygger og talsperson for alle elever og lærlinger i fylket, sier Hovland.

Helge opplever sin rolle som representant for elever og lærlinger som viktig. Dette baserer han på de tilbakemeldinger han får fra de han har hjulpet med konkrete saker. Slike saker kommer inn fra tid til annen, men det er ikke der hovedtyngden av arbeidet ligger.

Kontrollfunksjon
Et elev- og lærlingombud er en politisk oppnevnt stilling som på uavhengig grunnlag skal sørge for at politiske beslutninger blir fulgt opp i de administrative ledd. I dette ligger en kontrollfunksjon ovenfor skolene og utdanningsavdelingen i fylkeskommunen.  – Denne delen av jobben er spesielt utfordrende, siden omfanget av aktivitet er så stor, sier Helge. Der det må prioriteres, forsøker han å være tilstede på alle politiske møter innenfor fagfeltet.

Informasjonsarbeid
En annen viktig del av arbeidet går med til å informere elevene og lærlingene om deres rettigheter – og plikter. Det er, som eksempel, rift om lærlingeplassene, og da er det nødvendig å være tydelig på hva som kreves av den enkelte for å gjøre seg attraktiv når opplæringskontoret eller bedriftene kommer ut for å presentere jobbene. – Da nytter det ikke å sitte-ligge langt ned i jakken, sier han. Og fortsetter med å presisere at ingen har rett til en lærlingeplass etter utdanningsloven. Alle har derimot rett til et tilbud i henhold til loven, og mener denne forskjellen er viktig å få formidlet. Et slikt tilbud kan være VG3 påbygg, som nødvendigvis ikke tjener formålet for en teoritrøtt ungdom som ønsker å arbeide. Den høye andelen drop-outs fra dette studiet er et problem, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet som kan ende opp med å ta regningen for de som får utfordringer gjennom en hel yrkeskarriere på grunn av en skjev start. Jobben som brobygger er derfor spesielt viktig for Helge. Han jobber tett med aktører som LO, NHO og KS for å øke antall lærlingeplasser. – Det er mellom 100-110 elever som ikke får lærlingeplass hvert år, sier han. Målet er at alle som ønsker en plass, skal få det!

Elev- og lærlingers medvirkningsrett
Den mest tidkrevende delen av jobben er likevel å være tilstede på de ulike skolene og der lærlingene jobber, for å hjelpe de å utøve sin rett som medvirkere. For elevene gjelder det, blant annet, å hjelpe til og drive frem et fungerende elevråd. I tillegg skal det være elever representert i ulike utvalg som det etter utdanningsloven skal være elevdeltagelse i. Det er i utgangspunktet skolene som har dette ansvaret, men det viser seg at der det ikke er satt av ressurser til dette arbeidet, vil ansvaret pulveriseres og jobben blir dermed ikke utført på en tilfredsstillende måte.
For lærlingene ute på de ulike arbeidsplassene, gjelder det å bistå med informasjon slik at de kan bli aktive deltagere i sin egen opplæring.

Første elev- og lærlingombud
Helge Ødegård Hovland er første elev- og lærlingombud i Vest-Agder fylkeskommune og har brukt tiden siden oppstart i 2011 til å knytte nettverk med de aktørene som har beslutningsmyndighet knyttet til elevenes og lærlingenes hverdag, samt gjøre ombudsrollen kjent blant elevene. Som del av promoteringen av seg selv og sin kollega i Aust-Agder, har Helge vært rundt og hengt opp plakater på alle de videregående skolene i fylket. Bildet viser Helge som henger opp informasjonsplakat på Søgne videregående skole. Det har i tillegg gått med mye tid til å bli kjent med både elever, lærlinger, lærere, skoleledelse og andre samarbeidspartner. Den menneskelige kontakten er viktig for Helge, for best å kunne være den ressursen han ønsker å være. Helge beskriver seg selv som engasjert og utadvendt – og det er det ingen som har møtt Helge som vil benekte.

Ta kontakt med Helge dersom det er noe du lurer på! Som han selv sier – ingen spørsmål eller meninger er for store, for små, for dumme eller for vanskelige til at de kan ringe eller ta kontakt med meg!

Du finner kontaktinformasjon og annen utfyllende informasjon om ombudets virksomhet i menyen til høyre.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 24. januar 2014 | Skriv ut siden

Elev- og lærlingombud Helge Ødegård Hovland

Besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

Postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

helge.hovland@vaf.no

38 07 45 23

+47 959 47 960

ELOVestAgder

ELOVA på vaf.no

 

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer