Så er 2014 begynt og jubileumsåret er i gang. Det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov. Både nasjonalt og regionalt har det vært jobbet med dette jubileet i lengre tid og aktiviteter er meldt inn. Det er opprettet en egen hjemmeside og Facebook-side hvor du kan følge med. Barn og ungdom er den viktigste målgruppen for jubileet, men det vil bli arrangement og aktiviteter for alle i løpet av året.

Selve Jubileumsdagen i 2014 er 17. mai, vår Grunnlovsdag og Nasjonaldag. I år skal denne festdagen vår feires ekstra. 17. mai fikk Norge sin første selvstendige Grunnlov, fortsatt i union med Danmark. I dag er den norske og den amerikanske Grunnloven de eldste eksisterende i verden. Vi kan være stolte av en unik Grunnlov, som skal bidra til rettferdighet og regulere hvordan vi forholder oss til hverandre, fordeler jord og eiendom, og styrer landet. Vår grunnlov bygger på tre idègrunnlag; Folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet og læren om grunnleggende menneskerettigheter.

17. mai 1814 markerte også overgangen fra enevelde til demokrati i Norge. Fra Vest-Agder ble det valg 8 representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll. Ole Clausen Mørch, Nicolai Wergeland, Gabriel Lund,Theis Jacob Thorkildsen Lundegaard, Jens Erichstrup, Osmund Andersen Lømsland, Erich Haagenesen Jaabech og Syvert Omundsen Eeg. Fra Sjøforsvaret, bosatt i Kristiansand: Peder Johnsen

Nasjonalt har det vært jobbet med Grunnlovsjubileet 2014 i flere år, det er ansatt en egen prosjektledelse på Stortinget, og stortingspresidenten er leder for Hovedkomiteen. En egen jubileumsdesign, store arrangementer og tilbud nasjonalt rulles nå ut i 2014.

Her finner du den nasjonale hjemmesiden.

Her finner du hjemmesiden for markeringen i Vest-Agder.

Her finner du Facebook-siden til jubileumsmarkeringen i Vest-Agder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eidsvoll 1814_600p

Eidsvold 1814» – Oscar Wergelands maleri av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.
Foto: Stortingsarkivet

 

VEST-AGDER
I Vest-Agder er en vellykket modell med ”spleiselag” under Stemmerettsjubileet videreført til Grunnlovsjubileet, og arbeidet er godt i gang.Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om feiringen, og har nedsatt en styringsgruppe og en Hovedkomite med representanter for institusjoner, lag og foreninger for neste års jubileum. Dette koordineres av en fylkesleder og det oppfordres til aktiviteter og et samlet godt jubileum i fylket, inkludert Knutepunkt Sørlandet kommunene. I Hovedkomiteen sitter representanter for Tingretten i Kristiansand og Lister, UiA, Agder bispedømmekontor, KS Agder, LO Agder, NHO Agder, VABUR,  IMDI Sør, Vestagdermuseet, Statsarkivet i Kristiansand, Knutepunkt Sørlandet, Lister-regionen, Lindesnes –regionen  og styringsgruppa med representanter for VAF, Fylkesmannen i Vest-Agder, Advokatforeningen, Wergelandsenteret og Kristiansand kommune.

 

BARN- UNGE OG FLERKULTURELT
Barn og unge er den viktigste målgruppen ved jubileet. I tillegg vektlegges også det flerkulturelle, og det mobiliseres til økt bevissthet om og innsats mot diskriminering, rasisme og ekstremisme. Visjonen for jubileet er å skape en engasjerende grunnlovsfeiring som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjennom 200 år, Grunnlovens betydning i dag og demokratiets framtidige utfordringer i Norge. Økt kunnskap skal styrke grunnlaget for deltakelse i demokratiske prosesser. Det skal være en bred og inkluderende folkefest i hele landet. Det er utviklet en rekke nasjonale tilbud til skoler, som nettsiden www.minstemme.no, og konkurransen ”Klassens grunnlov”.

 

AKTIVITETER

1814 blir av historikere betegnet som miraklenes år. Vi var et fattig, hungersrammet land i union med Danmark, blokkert av britiske krigsskip langs kysten som forhindret all handel og import av mat. Det ble gjort lovlig å kapre skip for å skaffe mat og verdier. Historien for 200 år siden skal belyses på mange spennende måter, samtidig som vi ser fremover. Allerede er rundt 50 aktiviteter i planlegging i Vest-Agder. Komiteen vil tilby en film til arrangementer som presenterer eidsvollsmennene fra Vest-Agder.

KILDEN har fått en rekke av sine konserter og forestilling lagt inn i det offisielle nasjonale Grunnlovsjubileet, og året starter allerede med Nyttårskonsertene, som i anledning Grunnlovsjubileet fremfører norsk musikk. Tre store kunstutstillinger på Sørlandet er også lagt inn i det offisielle nasjonale programmet. Det er Kristiansand Kunsthalls store Beatkunstutstilling som åpner 28. juni, et samarbeid med UiA. I september åpner SKMU Sørlandets Kunstmuseum en stor utstilling av Kjell Nupens politiske kunst på 1970-tallet. 14. august kommer utstillingen ”Tidemand og Gud” til Buen kulturhus, og Mandals store kunstner feires i Grunnlovsjubileet med utstillingsåpning på selve 200 års dagen for hans fødsel.

Kirkene er sentrale i jubileet, og 23. februar er det en Festgudstjenester knyttet til bededagen og valget for 200 år siden i en rekke kirker i Vest-Agder.

Riskantikvaren freder ett prosjekt i hvert fylke, og i Vest-Agder har Riksantikvaren valgt Skippergata 43 i Kristiansand, som var bosted for eidsvollsmann Peder Johnsen.

Forfatter Halvor Fjermeros er begynt på en biografi om eidsvollsmann Nicolai Wergeland, kanskje mest kjent for å være far til Henrik og Camilla, men eidsvollsmannen har også en egen spennende historie. Boka kommer ut i november knyttet til både 4. november og 9. november, Nicolais fødselsdag.

UiA, Haugeinstituttet, Helgolandslauget, HKH Kronprisregent Frederiks Laug af 1788, miniStorting, Ungdommens Fylkesting, UKM i Vest-Agder, Mangfoldskonferanse, Omvisning i Tingretten, Kapertiden film og bok, Christiansansd Artellerie Compagnie og en rekke flere aktører har meldt seg med aktiviteter og tilbud knyttet til Grunnlovsjubileet i Vest-Agder.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 6. januar 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer