Knaben Vinter
© www.knabenleirskole.no

www.knabenleirskole.no

Innovasjon Kvinesdal har startet et 3-årig prosjekt med målsetting å utvikle Knaben til helårlig reisemål. Fylkeskommunen er bedt om å bidra med én million kroner inn i prosjektet. Dette kommer frem av prosjektrapporten fra Innovasjon Kvinesdal.

Knaben har sitt særpreg med Gruvebyen og en vakker natur hele året, samt en aktiv leirskole. De som besøker Knaben i dag er hovedsakelig leirskoleelever og hytteeiere fra Agder og Rogaland, samt noen dagsturister fra regionen.

Målet er å øke antall tilreisende til Knaben betraktelig – hele året gjennom. For å få dette til trengs det både flere hytter og overnattingssteder for de som besøker stedet for kortere tid. Det etterlyses også et tydelig vertskap for dagsturister, samt at museet trenger opprusting.

Innovasjon Kvinesdal søker i disse dager etter prosjektleder i 100 prosent stilling som kan drive arbeidet fremover.

Pengestøtte fra fylkeskommunen er nå til administrativ behandling, og ventes å komme til politisk behandling i mars.

 

Les mer om reisemålsutvikling i Vest-Agder.

av Richardsen, Wanja, publisert 10. januar 2014 | Skriv ut siden