Noe av det siste våre folkevalgte gjorde i 2013 var å vedta planprogrammet for Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen). Dette innebærer at arbeidet med selve planen kan begynne.

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder skal utarbeides fordi landsdelen trenger en felles, kunnskapsbasert plattform for å arbeide systematisk med likestilling i årene framover. Gjennom planen skal Agder utarbeide felles strategier og mål i jobben for et likestilt Agder de neste 12 årene. Det skal utarbeides et hovedmål som sier hvor Agder skal være på likestillingsfeltet i 2027, og det skal fastsettes utviklingsmål som skal tidfestes.

Planen skal være et redskap for å bedre levekårene og folkehelsa på Agder, og for å fjerne hindringer for deltakelse og likeverd som har bakgrunn i kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. Planen skal øke bevisstheten om potensialet og mulighetene som ligger i likestilling, og den skal legge til rette for gode betingelser for bedre likestilling i arbeids-, samfunns- og organisasjonsliv i landsdelen. Planen skal ha relevans både for by- og distriktskommuner.

Planen utarbeides i henhold til prosesskravene i Plan- og bygningsloven og blirdermed juridisk bindende for kommunal- og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Planen ventes ferdig i slutten av 2015.

av Richardsen, Wanja, publisert 3. januar 2014 | Skriv ut siden