I Vest-Agder har Stemmerettsjubileet 2013 bidratt til stort engasjement i hele fylket med mellom 100 –200 aktiviteter knyttet til jubileet. - Vi regnes for å være det fylket i landet med høyest aktivitet, og selve den nasjonale åpningen ble lagt til KILDEN 8. mars med NRK TV-overføring. Alle kommuner har bidratt med ett eller flere arrangementer, det forteller Ragna Marie Henden, leder av fylkeskomiteen Stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder.

I Vest-Agder har Stemmerettsjubileet vært et vellykket ”spleiselag” mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen og Kristiansand kommune, som gikk sammen om å opprette en regional hovedkomite, en styringsgruppe og engasjere en prosjektleder. I hovedkomiteen er også Knutepunkt Sørlandet representert med sine kommuner. Inga Lauvdal er Vest-Agder fylkeskommunes engasjerte deltager i komiteen og stemmerettsjubileet.

Forslaget kom fra Vest-Agder

Så vil jeg også nevne at næringslivet har støttet opp om jubileet med sponsing og gode avtaler, ier Henden. Så var det ekstra inspirerende at det viste seg at de fire Stortingsmenn fra Vest-Agder var forslagsstillere til vedtaket om lik stemmerett for kvinner og menn som ble enstemmig vedtatt i Stortinget 11. juni 1913. Det var Aasulv O. Bryggesaa fra Eiken i Hægebostad, Olav Andreas Eftestøl fra Fjotland i Kvinesdal, Nils Andreas Aanensen Djuvik fra Nes i Flekkefjord og Tomas Nikolai Torsvik fra Randesund i Kristiansand. 

Fortsatt aktuelt

Et viktig jubileum som har gitt stemmeretten en ny stemme, flere stemmer for likestilling i fylket, forteller Inga Lauvdal. Dette er fortsatt et aktuelt tema og for tiden jobbes det med en å få på plass en plan for Likestilling, Inkludering og Mangfold i Agder (LIM-planen) Les mer om LIM-planen her. Så fortsatt aktualitet samt det å gi oss alle kunnskap om historien og kampen for lik stemmerett i landet for  100 år siden har vært en spennende kombinasjon som har engasjert, forteller Inga Lauvdal.

Et langt år

-Vi startet allerede høsten 2012, med den første konferansen. En offisielt åpnet jubileet i 21. januar med visning av filmen Gulabi Gang, om kvinners kamp for frihet i India. Så har det gått slag i slag, med flere konferanser, markering av selve jubileumsdagen med Jubileumskonferansen og konsert i KILDEN 11. juni. I tilknytning til jubileet har det vært en rekke kunstutstillinger, konserter, foredrag, seminar, jubileumsarrangementer, tilbud gjennom den kulturelle skolesekken, bibliotekutstillinger, filmproduksjonene STEMMER, jubileums-låtkonkurranse, musikaler, opera, drama og flere bokutgivelser: Vi fikk en ny biografi om Camilla Collett av Line Baugstø på initiativ av komiteen i Vest-Agder. Agder Historielags årbok Kvinner på barrikadene, og ikke minst en forskningsrapport om kvinner og politisk interesse og deltakelse.

-Stemmerettsjubileet i Vest-Agder har hatt som mål å bidra til en feiring som skaper engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon. Komiteen satte seg som mål at Vest-Agder skulle være det fylket i landet med høyest valgdeltakelse, dette nådde vi ikke helt, men valgdeltakelsen økte med 2 %, fra 76 til 78 %!

Fylkesordføreren sendte også oppfordring til alle førstegangsvelgere om å bruke sin stemmerett ved Stortingsvalget 9. september. Også her viser tall en betydelig økning i valgdeltagelse, forteller Inga Lauvdal.

Nå ser vi fremover mot Grunnlovsjubileet i 2014, som vi også skal markere i vår region, avslutter Ragna Marie Henden og Inga Lauvdal som vi snart hører mer fra.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. januar 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer