Vest-Agder fylkeskommune har nå øremerket tilskuddsmidler til virksomheter som satser på opplevelsesbasert reiselivsutvikling. Har din virksomhet et prosjekt, men mangler ressurser til å gjennomføre?

Kunne du tenke deg å prosjektansette en bachelorkandidat (kandidater som har fullført bachelorprogrammet Oppleveslsesbasert Reiseliv ved UiA) i 12 - 14 måneder?

Det velges ut inntil to prosjekter årlig. De utvalgte prosjekter lyses deretter ut til aktuelle søkere/kandidater

Søknadsfristen for å søke om prosjektmidler er 1. februar 2014.

Les mer om ordningen her!

av Hemsett, Siv, publisert 9. januar 2014 | Skriv ut siden