• Ulykkessted
  av Richardsen, Wanja, 14.02.14

  Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017

  Arbeidet med revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene pågår. Planarbeidet har...

  Les mer
 • Veiarbeidsillustrasjon
  av Richardsen, Wanja, 07.02.14

  Mer penger til fornyings- og opprustningstiltak av fylkesvegnettet

  I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014 økes bevilgningen til fornying og...

  Les mer