Fylkeskommunen stilte sammen med Kristiansand kommune og en rekke frivillige lag og foreninger for å markere positivt samarbeid mellom det offentlige og frivillige krefter som skal gi gode friluftslivsopplevelser. Denne gangen var det særlig urbant friluftsliv som skulle vises frem og da ble Strandpromenaden i Kristiansand valg. For å lære mer om denne satsingen som har gjort byen til en foregangskommune inne folkehelsearbeid, kom kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og han var tydelig imponert.

-Det er ikke bare hyggelig men også sundt å tilrettelegge for urbant friluftsliv, sa Sanner i sin tale. Han gav Kristiansand honnør for de tilrettelagte tilbudene som byen har utviklet i samarbeid med frivillige, organisasjoner som DNT og Midt Agder Friluftsråd, og med Vest-Agder fylkeskommune. Og han takket aktørene for den innsatsen de har gjort. Vi trenger innovasjon innen helsevesenet og da er samarbeid som den Kristiansand kommunen har hatt med en rekke aktører, ikke minst frivillige spennende å se, sa Sanner som gav honnør til kommunen, frivillige, organisasjoner og fylkeskommunen.

Selve arrangementet markerte partnerskap som har blitt inngått mellom DNT (Den Norske Turistforening) og Sunne kommuner (WHOs norske nettverk – et nettverk der Kristiansand er medlemskommune) om å fremme folkehelsa i Norge! I løpet av formiddagen fikk statsråden flere orienteringer om muligheter og utfordringer knyttet til folkehelse, friluftsliv og frivillighet

Partnerskapsaktørene ønsker med arrangementer å fremheve viktigheten av frivillighet i folkehelsearbeidet og synliggjøre gode nasjonale eksempler. SMS prosjektet – med sitt fokus på urbant friluftsliv og nærmiljø - har blitt løftet fram i den forbindelse. Gjennom prosjektet har det f.eks. blitt lagt til rette for samarbeid med frivillige som har gjennomført diverse aktiviteter (gratis aktivitetstilbud) langs Promenaden. SMS er som bekjent et prosjekt der fylkeskommunen har hatt tett samarbeid med Kristiansand kommune og VAF er dessuten norsk prosjekteier i SMS, forteller Anette Vesterskov Pedersen, folkehelserådgiver i fylkeskommunen. Hun fikk anledning til å informere statsråden om mulighetene som lå i prosjekt som SMS-prosjektet som vant Nordic Green Space award i 2013. – en pluss en blir tre når vi ikke bare tenker planarbeid eller folkehelse, men heller tenker folkehelse inn som en del av planarbeid, oppfordret Anette Vesterskov Pedersen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Anette V Pedersen Informerer Kommunalministeren

Bildetekst: Folkehelserådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Anette Vesterskov Pedersen, informerer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om mulighetene som prosjekt som SMS-prosjektet kan gi folkehelsearbeid.

Les mer om SMS-prosjektet her.

Les mer om Nordic Green Space award, her

 

Også fylkesordfører Terje Damman deltok og trakk fram Regionplan Agder 2020 som viktig dokument å jobbe etter, et dokument som har for seg mye som er viktig for å bedre levekår for alle som bor i Agder. – Vårt mål er at Agder skal være en ledende folkehelseregion som satser på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Befolkningens aktivitetsnivå og deltagelse skal økes og alle skal få drive med disse aktivitetene i sin hverdag, der de bor. Gjennom begeistring og engasjement og et godt samarbeid med kommunene, organisasjoner og frivillige skal vi greie det. SMS-prosjektet er et kjempegodt eksempel på dert. Både Kristiansand kommune og frivillige skal ha honnør for godt samarbeid.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 11. februar 2014 | Skriv ut siden

Pedersen Og Sanner

Pedersen Og Sanner

Pedersen Og Sanner
Anette V Pedersen Informerer Kommunalministeren

Anette V Pedersen Informerer Kommunalministeren

Anette V Pedersen Informerer Kommunalministeren
Damman Og Sanner

Damman Og Sanner

Damman Og Sanner
Godt Med Pølse

Godt Med Pølse

Godt Med Pølse
Også Fylkesordføreren Liker Ute Pølse

Også Fylkesordføreren Liker Ute Pølse

Også Fylkesordføreren Liker Ute Pølse
Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner
Kaffe Kokt På Bål

Kaffe Kokt På Bål

Kaffe Kokt På Bål
Statsråd M Fl Lytter Til Orienteringer

Statsråd M Fl Lytter Til Orienteringer

Statsråd M Fl Lytter Til Orienteringer