Telemedisinske Sentre
© telemed.no

telemed.no

Fylkeskommunen bevilger et tilskudd på 420 000 kroner til prosjektet Agderløftet – telemedisinske sentre i Agder 2014-2015. Dette kom frem i møtet i fylkesutvalget tidligere denne uken.

Prosjektet vil med utgangspunkt i erfaringer og resultater fra EU-prosjektet United4healt, avklare grunnlaget for etablering av telemedisinske sentre på Agder.

Innen 2016 skal alle kommuner etablere kommunal øyeblikkelig hjelp. Dette vil si at kommunene må vurdere hvordan de kan utvikle døgnåpne tjenester på flere områder. Utprøvinger gjennom United4healt vil danne et godt kunnskapsgrunnlag for organisering av fremtidige helsetjenester i kommunene.

Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 10,18 millioner kroner.

av Richardsen, Wanja, publisert 13. februar 2014 | Skriv ut siden