I november 2013 etablerte fylkestinget et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder som heter Ungdommens fylkesting (UFT). Ungdommen har hatt sine første møter og strategien for veien videre er vedtatt. Likevel er det nå den virkelige jobben starter, sier sekretær for UFT og leder av Vest-Agder barne- og ungdomsråd (Vabur), Astrid Marie Lund Gilje.

Det var Vabur som for halvannet år siden tok initiativet til å opprette et organ hvor ungdom kan få sine stemmer hørt i saker som angår dem. –Det vi erfarte tidligere var at Vabur, eller noen av de nærmere 40 organisasjonene som Vabur representerer, ofte ble spurt om råd i saker som gjelder barn og unge, samtidig som det i stor grad var voksne i styret som uttalte seg på vegne av de unge, sier Astrid Marie. Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg (UFT), som er Ungdommens fylkestings operative organ, representerer de unges meninger direkte og er dermed en viktig brikke i vårt demokratiske samfunn.

Nå som den formelle opprettelsen har funnet sted er veien videre for upløyd mark å regne. –Nå er det viktig å synliggjøre UFT ovenfor den fylkeskommunale administrasjonen, slik at ungdommen får en reell innflytelse i den forberedende saksbehandlingen før sakene kommer til politisk behandling, sier Lund Gilje. Og det er nettopp denne jobben Lund Gilje skal være med å drive frem. Fra 1.1.2014 ble hun tilsatt som sekretær for UFT, men vil samtidig jobbe som daglig leder for Vabur. –Ungdommen er veldig engasjerte og lærevillige, sier Astrid Marie. Og forteller videre at UFTs handlingsprogram og strategiplan allerede er vedtatt.

– Det er viktig å få UFT opp og stå på en god måte, sier Arne Karlsen, kontorsjef i fylkeskommunen. Astrid Marie vil jobbe i politisk sekretariat sammen med sekretærene for de øvrige politiske organer og vil på den måten kunne dra veksel på allerede etablert erfaring i denne type arbeid, forteller Karlsen videre.

Ungdommens fylkesutvalg har neste møte 10. mars.

Les mer om UFT, UFU og Vaburs arbeid under lenkene i menyen til høyre.

av Richardsen, Wanja, publisert 4. februar 2014 | Skriv ut siden

Se også:

 

Kontaktinformasjon:

Sekretær og koordinator Astrid Marie Lund Gilje

47 34 90 83AstridMarie.Lund@vaf.no

                                            

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer