Tingretten skal ta stilling til hvem som har ansvaret for at glasselementene på Tangen videregående skole faller ned, forteller leder av bygg- og innkjøpsavdelingen Roald Torkelsen og juridisk rådgiver Arthur Tveiten.

Uavhengige sakkyndige fastslo i en rapport i fjor høst at "Fasadeglassene er underdimensjonert både for spenninger fra vindlaster og lokalt i innfestingspunktene, og innfestingene er mangelfullt prosjektert og utført".  På dette grunnlag mener fylkeskommunen at firmaene som har tegnet, planlagt og montert glassfasaden er ansvarlige for at glass knuses og faller ned. Fylkeskommunen har stilt krav overfor disse firmaene om at fasaden skal settes i fagmessig stand.  Ingen har villet erkjenne ansvar og fylkeskommunen har derfor valgt å ta ut stevning for Kristiansand tingrett med påstand om at i alt tre firmaer i fellesskap pålegges å utbedre glassfasaden, opplyser leder av bygg- og innkjøpsavdelingen Roald Torkelsen og juridisk rådgiver Arthur Tveiten.

Fylkeskommunen har engasjert advokat Stein Fredrik Janzon i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo til å føre saken for retten.  Retten vil gi de tre saksøkte en frist til å svare på fylkeskommunens stevning og så vil tingretten sammen med partene fastsette en dato for å starte behandling av saken i retten.  Når det kan skje er det vanskelig å si noe sikkert om.

I påvente av en varig utbedring har fylkeskommunen satt i verk omfattende sikringstiltak for å hindre at flere glass faller ned.  Samtlige 553 glass er stroppet fast til stålrammene. Omkostningene til utbedring av fasaden vil bli betydelige uten at fylkeskommunen har gjort en egen beregning av disse.  Skoleeier er opptatt av at fasaden blir satt i stand snarest mulig i samsvar med de høye kvalitetskrav som ellers gjelder for bygget.  Foreløpig må vi avvente rettens avgjørelse, sier Torkelsen og Tveiten.

Les mer om problemene med glassfasaden, her. 

Les mer om sakkyndig-rapporten, her.

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 20. februar 2014 | Skriv ut siden