Kunstutvalget På Mandal Vgs 5 2 2014

Kunstutvalget for Mandal videregående skole søker nå aktuelle kandidater. Kunstnere inviteres til prekvalifisering for direkte oppdrag eller lukket konkurranse.

Kunstnerisk utforming av nybygg på Mandal videregående skole

Fylkeskommunen bygger om til ny videregående skole i Mandal. Mandal videregående skole er den største av de to videregående skolene i Lindesnesregionen.  Skolen vil ha 140 ansatte og 800 elever. Ombyggingsareal og nybygg er på til sammen 7600m2, der alle bygg er knyttet sammen og samler skolen under ett tak.

Skolen er designet for å ivareta alle undervisnings- og verkstedsbehovene, og for å ivareta et stimulerende sosialt liv og opplevelsen av gode omgivelser i hverdagen. Verkstedene blir moderne og mer fleksible med store muligheter for differensiering. Et økt antall grupperom og det nye studietorget vil også gi nye pedagogiske muligheter. Som en følge av dette satses det ressurser på å tilføre skoleanlegget samtidskunst av høy kvalitet.

Kunstutvalget ønsker å få frem kunstprosjekter der godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket, i tillegg til å være aktuelle samtidsuttrykk med tydelig kunstnerisk idé. Kunstutvalget vil legge vekt på ukonvensjonelle løsninger.

 

Konkurranseperiode vil være mai-august 2014.

Ferdigstilling av kunstprosjekter innen utgangen av 2015.

  

Mer informasjon om prosjektet finner du her: www.mandal.vgs.no

Prosjektet er støttet av KORO. Invitasjon til prefkvalifisering: http://www.koro.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Ikdal, Irene, publisert 25. februar 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer