Elevene trives i Vest-Agder skolen, og antallet som opplever mobbing er redusert sammenlignet med tidligere år. Dette kommer frem i Elevundersøkelsen 2013 som ble lagt frem for hovedutvalget for kultur og utdanning i dag.

Om undersøkelsen
Elevundersøkelsen er utdanningsdirektoratets årlig nettbasert brukerundersøkelse som hvor elevene gis mulighet til å si hva de mener om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Undersøkelsen er kun obligatorisk for elever på grunnskolens 7. og 10. trinn, samt på 1. trinn i videregående opplæring. I Vest-Agder gjennomførte også elevene på vg2 og vg3 undersøkelsen. 87 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene var med i undersøkelsen. Dette er høyeste svarprosent noen gang, og fire prosent-poeng høyere enn nasjonal svarprosent, som også var rekordhøy.

Mobbing og trivsel
Antall elever som opplever mobbing er betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Det er i hovedsak elever som mobber, men elever oppgir også mobbing fra lærer. Elevene oppgir å trives i skolen, men sier ikke det samme når det gjelder et trygt miljø. Et lavere resultat på denne indikatoren skyldes i stor grad at mange elever opplever at de ikke har voksne å prate med når behovet er der, samt at elever i stor grad er redd for å svare feil i timene.

Resultatene for de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder er i hovedsak rundt landssnittet. Avvikene er kun på noen hundredeler, og er dermed ikke signifikante.

Oppfølging
Resultatene fra elevundersøkelsen skal brukes for å arbeide systematisk med et bedre læringsmiljø på skolene. Utdanningssjefen i Vest-Agder, Arly Hauge, gjennomførte driftssamtaler med alle skolene på slutten av året i fjor, og skolene er i gang med å analysere egne resultater for å planlegge en videre oppfølging. Det vil videre bli tatt initiativ til et dagsseminar i løpet av 2014 for samtlige elevråd i fylket. Seminaret vil ha rus, mobbing og seksuell trakassering på dagsorden.

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) hadde saken til behandling på deres møte den 10. mars. UFU råder HKU til å flytte tidspunkt for gjennomføringen av undersøkelsen til nærmere årsskiftet. I tillegg vil de ha et større fokus på egenevaluering og fremovermelding. De ber samtidig om at mobbing må løftes frem, i egne, ikke-anonyme undersøkelse. I forlengelsen av dette anbefaler de at det settes ned en fylkes-ressursgruppe, eller lignende, på mobbing, med ungdomsrepresentanter, som også kan gjøre et arbeid i forhold til felles definisjon av mobbing i skolene.
HKU merket seg ungdommenes anbefalinger.

Gjennomføringen
Elevundersøkelsen har tidligere vært gjennomført i januar og februar, men er nå flyttet frem til høstsemesteret, slik at skolene skal få større mulighet til å følge opp resultatene. Spørsmålene i undersøkelsen er også blitt endret. Disse , slik at tallene kan ha påvirket resultatet og gjør sammenligningen med tidligere år vanskeligere.

av Richardsen, Wanja, publisert 11. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer