Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (Sam-utvalget) og anbefaler å reise innsigelse mot konsesjonssøknad fra Skveneheii Vindkraft AS om å bygge en vindpark på Skveneheii i Åseral kommune.

Vindkraft er en klimavennlig måte å produsere kraft på. En omstilling til et mer klimavennlig globalt samfunn kan komme i konflikt med regionale interesser som bevaring av naturmiljøet. Fylkeskommunen har i denne saken valgt å vektlegge hensynene til naturmiljøet (INON-områder, landskap, friluftsliv og villreinen), og har vedtatt å reise innsigelse til den delen av vindparken som inngår i Nasjonal villreinområde i Heiplanen (Nordre planområde – Stutttjørnheii). Innsigelsen er reist med hjemmel i Energilovens § 2-1 og Plan og bygningslovens § 5-4. Det frarådes samtidig at det gis konsesjon til vindpark i Sørlig planområde (Skveneheii).

av Richardsen, Wanja, publisert 20. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer