Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (Sam-utvalget) og anbefaler å reise innsigelse mot konsesjonssøknad fra Skveneheii Vindkraft AS om å bygge en vindpark på Skveneheii i Åseral kommune.

Vindkraft er en klimavennlig måte å produsere kraft på. En omstilling til et mer klimavennlig globalt samfunn kan komme i konflikt med regionale interesser som bevaring av naturmiljøet. Fylkeskommunen har i denne saken valgt å vektlegge hensynene til naturmiljøet (INON-områder, landskap, friluftsliv og villreinen), og har vedtatt å reise innsigelse til den delen av vindparken som inngår i Nasjonal villreinområde i Heiplanen (Nordre planområde – Stutttjørnheii). Innsigelsen er reist med hjemmel i Energilovens § 2-1 og Plan og bygningslovens § 5-4. Det frarådes samtidig at det gis konsesjon til vindpark i Sørlig planområde (Skveneheii).

av Richardsen, Wanja, publisert 20. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer