Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (Sam-utvalget) og anbefaler å reise innsigelse mot konsesjonssøknad fra Skveneheii Vindkraft AS om å bygge en vindpark på Skveneheii i Åseral kommune.

Vindkraft er en klimavennlig måte å produsere kraft på. En omstilling til et mer klimavennlig globalt samfunn kan komme i konflikt med regionale interesser som bevaring av naturmiljøet. Fylkeskommunen har i denne saken valgt å vektlegge hensynene til naturmiljøet (INON-områder, landskap, friluftsliv og villreinen), og har vedtatt å reise innsigelse til den delen av vindparken som inngår i Nasjonal villreinområde i Heiplanen (Nordre planområde – Stutttjørnheii). Innsigelsen er reist med hjemmel i Energilovens § 2-1 og Plan og bygningslovens § 5-4. Det frarådes samtidig at det gis konsesjon til vindpark i Sørlig planområde (Skveneheii).

av Richardsen, Wanja, publisert 20. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer