Sørlandstinget samler folkevalgte fra alle tre forvaltningsnivå til møter to ganger i året, for dialog, initiativ og kunnskapsformidling over viktige regionale tema. To sentrale tema for møtet i bystyresalen i Kristiansand sist fredag, var organisering av påvirkningsarbeidet for Agder inn mot neste Nasjonal transportplan og prosessen rundt ny kommunestruktur. Konkrete forslag ble spilt inn på begge områder.

Nasjonal transportplan
Hans Antonsen, ordfører i Grimstad kommune, tar til ordet for at vi må lære av tidligere politiske suksesser, og nevner UiA, Kilden, OPS og utbyggingen av E18 som gode eksempler. - Regionen må forstå bedre hva som rører seg både nasjonalt og internasjonalt og rigge oss for evt endringer. Vi må bygge omdømme gjennom det vi faktisk gjør - ikke det vi sier, sier han. Tilslutt mener Antonsen at vi må by på regionale løsninger til nasjonale utfordringer.

Leder av Sørlandsbenken, stortingsrepresentant Åse Michalsen, gir honnør for måten samferdselsministeren nylig ble tatt imot. - Like god mottakelse må vi gi samferdselskomiteen når den kommer i mai. Vi må sørge for bredere synlighet nasjonalt gjennom begge fylkeskommunene, organisasjoner og næringsliv. Aust-Agder fylkeskommune har vært flink til å stille på høringer og liknende, men de kan ikke stille for begge fylkeskommunene, Vest-Agder må også på banen. Opposisjonen er også viktig som følge av større makt til Stortinget grunnet mindretallsregjering. Michalsen gir honnør til media for deres formidling av de vanskeligheter vi har opplevd på veiene gjennom vinteren. – For å si det sånn, det blir lagt merke til når veien blir stengt og isen må skytes ned, poengterer hun.

Terje Damman uttrykte viktigheten av å jobbe frem en regional transportplan som gir oversikt over alle transportformer og behov. –Vi må ha et tydelig budskap i en form som er lett å formidle til alle som skal lære mer om saken, for eksempel i form av en brosjyre, sier han. Og minner samtidig om transport-ankeret som viser hvilke transportløsninger regionen prioriterer. Vi må planlegge arbeidet vårt nøye og ikke overlate ting til tilfeldigheter, avslutter Damman.

(Saken fortsetter under bilder)

Ankeret Samferdsel

Ankeret illustrerer hvordan de fire transportformene vei, bane, havn og fly skal synkroniseres i en felles regional transportplan (RTP). © Agderposten

Tenketank om ny kommunestruktur
–Denne landsdelen må begynne å tenke sjøl, uavhengig av sentrale føringer, sa ordfører i Iveland kommune, Gro-Anita Mykjåland i et Ordfører Gro -Anita Mykjåland Iveland Kommuneinnlegg fra talerstolen. Og fremholder videre at det er vi som bor her som kjenner regionen best. Det vi ønsker er robuste kommuner som er faglig sterke nok til å gi innbyggerne det de trenger der de bor. Mykjåland ser for seg en tenketank i regi av KS, der regionens kloke hoder selv kan komme på banen med gode svar på de utfordringene som ny kommune-struktur gir. Her kan ressurser fra regionrådene, fylkesmann, Universitetet i Agder og andre, komme sammen for å gi gode innspill fra landsdelen. På denne måten vil vi være med å legge premissene selv, avslutter hun.

 

av cmd/wri, publisert 4. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer