Knaben Vinter
© www.knabenleirskole.no

www.knabenleirskole.no

Vest-Agder fylkeskommune gir 500 000 kroner i støtte til reisemålsutvikling på Knaben for 2014. fylkeskommunen har intensjon om å bevilge tilsvarende beløp for 2015. Dette ble vedtatt i møte i fylkesutvalget den 18. mars.

Innovasjon Kvinesdal er bevilget kroner 500 000 midler til et prosjekt for utvikling av Knaben til et helårlig reisemål. Dagens vedtak sier i tillegg at fylkeskommunen har intensjon om å bevilge tilsvarende beløp for 2015. Dette utgjør til sammen det beløpet som det ble søkt om.

Målet er å øke antall tilreisende til Knaben betraktelig hele året. For å få dette til er det behov for både flere hytter og overnattingssteder. Det må også jobbes for å etablere et tydelig vertskap for dagsturister, samt at museet trenger opprusting.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 25. mars 2014 | Skriv ut siden