Fylkeskommunen bevilger 400 000 kroner til oppstart av Listerkommunenes prosjektet "Klima, energi og helhetlig planlegging". Dette ble vedtatt i møtet i fylkesutvalget den 18. mars.

Listerrådet søkte tidligere i år Vest-Agder fylkeskommune om støtte for oppretting av en prosjektstilling innenfor fornybar energi. Prosjektet er kalt "Klima, energi og helhetlig planlegging" og har som mål å legge til rette for lokale synergier fra klimavennlige energiinvesteringer i de seks Listerkommunene.  Herunder skal prosjektet ha som mål å gi innspill til en bærekraftig forvaltning av regionale naturressurser.

I tillegg vil prosjektet være koordinator mellom ulike kommuner og regioner, da mange tiltak har stort geografisk omfang og ringvirkninger. Fylkeskommunen har nå vedtatt å støtte oppstart av prosjektet med 400 000 kroner for 2014.

Prosjektet og arbeidet er forankret i Listerrådet, regionens klima – og energiplan og Regionplan Agder 2020.

av Richardsen, Wanja, publisert 19. mars 2014 | Skriv ut siden