Luftfartshøyskole Kjevik
© Luftfartsutdanning Sør AS

Luftfartsutdanning Sør AS

Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 150 000 kroner til Luftfartsutdanning Sør AS sitt prosjekt for å etablere en luftfartshøyskole på Kjevik. Dette kom frem i møte i fylkesutvalget den 18. mars.

Prosjektet har som mål å etablere en luftfartshøyskole med campus i tilknytning til Kristiansand lufthavn Kjevik. Luftfartshøyskolen skal utdanne flygeledere, piloter og flyvedlikeholdspersonell. Hvis luftfartshøyskolen realiseres i tråd med planene vil denne, ifølge søkeren, dekke 100 prosent av det norske behovet for flygeledere, cirka 10 prosent av behovet for piloter og cirka 50 prosent av behovet for vedlikeholdspersonell.

Etableringen av en luftfartshøyskole på Kjevik vil kunne gi flere positive ringvirkninger regionalt gjennom blant annet nye kompetansearbeidsplasser og nye utdanningstilbud. En slik etablering vil kunne bidra til å styrke Kristiansand lufthavn som regionens hovedflyplass. Dette er et av hovedtiltakene under satsingsområdet "Kommunikasjon" i Regionplan Agder 2020, der det står at "Et viktig strategisk satsingsområde for landsdelen vil være å videreutvikle flyplassen som et transportknutepunkt med flyplassrelaterte virksomheter".

I tillegg til positive effekter for Agder vil prosjektet også ha positive virkninger nasjonalt, fordi en luftfartshøyskole på Kjevik vil bidra til å dekke et nasjonalt utdanningsbehov som i dag dekkes gjennom å kjøpe flygeleder- og pilotutdanning i utlandet for nærmere 150 millioner kroner.

Det er første gang at en regional utviklingsaktør gir konkret finansiell støtte til prosjektet, noe som vil kunne gi en viktig signaleffekt og dermed øke sjansen for realisering av prosjektplanene.

Arbeiderpartiet foreslo å sette som forutsetning for tilskuddet at prosjektet også innvilges omsøkt beløp fra Sørlandets kompetansesenter. Forslaget ble støttet av Kristelig folkeparti, og falt dermed mot seks stemmer.

av Richardsen, Wanja, publisert 26. mars 2014 | Skriv ut siden