Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017 er nå vedtatt og økonomiske rammer er justert for forventede investeringsrammer for perioden.
Dokumentet inneholder i tillegg til Handlingsplan og marginalliste for investeringsprosjekter for perioden, diverse informasjon om investeringsprosjekter, drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet, samt en rekke andre samferdselsrelaterte problemstillinger som kan være aktuell lesning for folk med interesse for veg og samferdsel i Vest-Agder.

Handlingsprogrammet kan lastes ned her.

av ask, publisert 31. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer