Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017 er nå vedtatt og økonomiske rammer er justert for forventede investeringsrammer for perioden.
Dokumentet inneholder i tillegg til Handlingsplan og marginalliste for investeringsprosjekter for perioden, diverse informasjon om investeringsprosjekter, drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet, samt en rekke andre samferdselsrelaterte problemstillinger som kan være aktuell lesning for folk med interesse for veg og samferdsel i Vest-Agder.

Handlingsprogrammet kan lastes ned her.

av ask, publisert 31. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer