Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017 er nå vedtatt og økonomiske rammer er justert for forventede investeringsrammer for perioden.
Dokumentet inneholder i tillegg til Handlingsplan og marginalliste for investeringsprosjekter for perioden, diverse informasjon om investeringsprosjekter, drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet, samt en rekke andre samferdselsrelaterte problemstillinger som kan være aktuell lesning for folk med interesse for veg og samferdsel i Vest-Agder.

Handlingsprogrammet kan lastes ned her.

av ask, publisert 31. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer