Medlem av hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) og representant for Vest-Agder SV, Sølvi Gjerdahl Thomassen, har sendt spørsmål til leder av hovedutvalget, Olav Haavorstad, om forholdene ved Søgne videregående skole. Henvendelsen ble besvart i HKU-utvalgets møte den 11.mars.

Spørsmål fra HKU-medlem Sølvi Gjerdahl Thomassen lyder som følger:

"Som fylkestingsmedlem for SV og medlem av HKU er jeg blitt kjent med at det er store utfordringer vedrørende helse-, miljø og sikkerhetsforholdene (HMS) ved Søgne videregående skole.
Dette er jo en alvorlig situasjon som vi skolepolitikere må ta på alvor.

I den forbindelse ber jeg om en orientering om forholdene på Søgne videregående skole i HKU møte den 11.mars 2014.03.11

Jeg ber i tillegg om svar på følgende spørsmål:

-        Hva er planlagt gjennomført som strakstiltak på Søgne videregående skole?

-        Hvordan vil saken og skolens HMS utfordringer bli fulgt opp fremover"

 

Det var fylkesutdanningsjef, Arly Hauge, som besvarte henvendelsen på vegne av hovedutvalgslederen. Dette svarte Hauge:

"Gjennomførte prosjekter
Budsjettposten til Søgne vgs, som lå i "prosjekt bedre skolebygg" var på 2,4 millioner inkl. mva. Skulle benyttes til oppgradering av inneklimaforhold i verkstedbygget. Arbeidene ble utført i 2006.

Regnskapstall knyttet til bygg på Søgne vgs. I tillegg kommer regnskapstall som er ført ved skolen.

Regnskapstall Søgne Vgs                 

Planlagte prosjekter ved Søgne videregående skole
Vinteren 2014 etableres ny modul tilsv. den som står på skole. Modulen monteres i disse dager. Vår kalkyle for dette er: Montering kr. 550.000, med en årlig leie kostnad på ca. 180.000 kr. Ved etablering av modul stenges gutteinternatet for all virksomhet. 

I 2014 gjennomføres det en oppgradering av ventilasjonsanlegget i klasseromfløyen. (6 klasserom) Dette er rommene som skolen har satt høyest på prioriteringslista. Den økonomiske belastningen tas innenfor vedtatt budsjettramme til utdanningssjefen. Arbeidet startes opp så snart det er mulig. Det vurderes i tillegg en løsning der elevens yttertøy kan plasseres utenfor klasserommet.

Hvordan vil skolens HMS utfordringer bli fulgt opp fremover?

A. Bygg seksjonen vi i forbindelse med strategisaken i junitinget legge frem en oversikt over HMS forholdene ved alle våre skoler.  

B. I skolebruksplanen som legges frem for fylkestinget vil fylkesrådmannen beskrive HMS forholdene ved Søgne vgs."

 

av Richardsen, Wanja, publisert 14. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer