Ordførerne i Vest-Agder står bak en felles uttalelse til samferdselsministeren, hvor de krever at Stortingets enstemmige vedtak om å utarbeide en konseptvalgutredning for sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, blir igangsatt.

I brevet fra 20.februar, står det følgende:

Ordførerne i Vest-Agder vil med dette rette oppmerksomheten mot en viktig sak som angår hele vår landsdel: Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Vi viser til merknaden fra en samlet transport- og kommunikasjonskomité ved behandling av Nasjonal transportplan i juni 2013 (innstill 450 S):
"Komiteen vil derfor ha utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i første del av planperioden."

I tillegg hadde komitéens flertall følgende merknad:
"Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, ønsker en ny bane mellom Porsgrunn og ny Brokelandsheia stasjon i Gjerstad kommune for å knytte Sørlandsbanen til Vestfoldbanen."

Som ordførere i Vest-Agder vil vi på denne måten tilkjennegi at dette er en sak av svært stor betydning for vårt fylke.

Vi støtter fullt ut den store satsingen på InterCity på Østlandet, bl.a. helt frem til Skien. Den vil løse store samferdselsmessige utfordringer, og bidra til utvikling for hele Østlandet. Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på at IC-strekningen til Skien mangler god forbindelse med jernbanenettet på Sørlandet og Rogaland. En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen, strekningen Porsgrunn — Brokelandsheia) vil være av stor betydning for vår landsdel og redusere reisetida mellom Oslo og Stavanger med 1 time. Sammenkoblingen vil føre til stor regional utvikling, og har et stort trafikkmessig potensial.

Vi krever at Samferdselsdepartementet følger opp Stortingets enstemmige vedtak fra juni 2013.
For å sikre fremdriften ber vi departementet sende bestilling på KVU for Grenlandsbanen til Jernbaneverket snarest!

Brevet er av signert fylkesordfører, Terje Damman, på vegne av og etter fullmakt fra alle ordførerne.

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 6. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer