Flumill
© Flumill

Flumill

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN-plan) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble kjent i møte i fylkesutvalget den 18.mars.

(Bilde: Flumill)

Fylkestinget har gjennom Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 (FT-sak 62/12) vedtatt at det skal startes opp arbeid med VINN-planen. Likelydende vedtak ble gjort i Aust-Agder fylkesting.

VINN-planen tar utgangspunkt i en rekke store rapporter om Agder sine utfordringer og muligheter når det gjelder næringsstruktur, verdiskaping og innovasjonsevne, som har blitt publisert de siste årene. Planen skal bidra til å følge opp anbefalinger fra disse.

Som en del av planarbeidet skal også to strategier, som er felles med Aust-Agder, revideres. Disse er:

1. Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder (vedtatt 2009)
2. Reiselivsstrategi – Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (vedtatt 2006)

Arbeidet med både VINN-planen og de to nevnte strategiene ledes av Vest-Agder fylkeskommune.

Høringsfrist for planprogrammet er 4. mai 2014. Det legges videre opp til at planprogrammet for VINN-planen endelig behandles og fastsettes i fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i juni 2014, at utkast til planen legges ut på høring i februar 2015, og at planen vedtas av fylkestingene i juni 2015.

av Richardsen, Wanja, publisert 24. mars 2014 | Skriv ut siden