Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble kjent i møte i fylkesutvalget den 18. mars.

Hensikten med planen er å samordne felles utfordringer og prioriteringer og sikre riktig ressurstildeling til et sammenhengende transportsystem i vår landsdel.

Hovedmålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle robuste bo- og arbeidsregioner noe som innebærer regional utvikling og regionalforstørring.

Høringsfrist for planprogrammet er 4. mai 2014. Det legges videre opp til at planprogrammet for RTP endelig behandles og fastsettes i fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i juni 2014, at utkast til selve planen legges ut på høring i februar 2015, og at planen vedtas av fylkestingene i juni 2015.

av Richardsen, Wanja, publisert 21. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer