Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble kjent i møte i fylkesutvalget den 18. mars.

Hensikten med planen er å samordne felles utfordringer og prioriteringer og sikre riktig ressurstildeling til et sammenhengende transportsystem i vår landsdel.

Hovedmålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle robuste bo- og arbeidsregioner noe som innebærer regional utvikling og regionalforstørring.

Høringsfrist for planprogrammet er 4. mai 2014. Det legges videre opp til at planprogrammet for RTP endelig behandles og fastsettes i fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i juni 2014, at utkast til selve planen legges ut på høring i februar 2015, og at planen vedtas av fylkestingene i juni 2015.

av Richardsen, Wanja, publisert 21. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer