Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble kjent i møte i fylkesutvalget den 18. mars.

Hensikten med planen er å samordne felles utfordringer og prioriteringer og sikre riktig ressurstildeling til et sammenhengende transportsystem i vår landsdel.

Hovedmålet med RTP er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle robuste bo- og arbeidsregioner noe som innebærer regional utvikling og regionalforstørring.

Høringsfrist for planprogrammet er 4. mai 2014. Det legges videre opp til at planprogrammet for RTP endelig behandles og fastsettes i fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i juni 2014, at utkast til selve planen legges ut på høring i februar 2015, og at planen vedtas av fylkestingene i juni 2015.

av Richardsen, Wanja, publisert 21. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer