Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (Lim-plan) fortsetter. I den forbindelse arrangeres det temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv. Konferansen er åpen for alle interesserte og holdes på Lyngdal ungdomsskole, torsdag 27.mars kl. 17.

På konferansen skal arbeidslivet, som er ett av Lim-planens fem hovedtema, stå i fokus. Kvinner på Agder arbeider mest deltid i Norge, og en lavere andel av innvandrerbefolkningen er i arbeid sammenliknet med andre landsdeler. Når det gjelder personer med funksjonsnedsettelser, vet vi ikke om Agder skiller seg ut. Generelt er andelen menn med funksjonsnedsettelse som jobber deltid stigende.

Aktuelle spørsmål denne dagen:

  • Kan vi skape et mer inkluderende arbeidsliv i Agder-fylkene, inkludert Lyngdal og Lister?
  • Hva skal målene være når det gjelder arbeid?
  • Kan vi finne gode tiltak som gjør at flere på Agder kan få arbeid i samsvar med interesser, kvalifikasjoner og arbeidsevne?

Til konferansen kommer:
Beret Bråten (FAFO), Jama Noori (NAV Lyngdal), Fred Skagestad (NHO Agder), Agnes Norgaard (LO Aust-Agder) og Hans Stusvik (Marnadal kommune).

Dine innspill er viktig 
Konferansen er åpen for alle interesserte og vi inviterer samtilige deltagere til å gi sine innspill.

Arrangører
Fylkeskommunene på Agder i samarbeid med Lister Nyskaping, Vekst i Lyngdal og Lyngdal for alle.

Det blir servert pizza, og vi ber derfor om påmelding via skjemaet under, eller til prosjektleder Lisbeth Reed, e-post: lre@vaf.no.

 

Form could not be loaded, form is either missing or damaged

av Richardsen, Wanja, publisert 19. mars 2014 | Skriv ut siden

Kontaktinformasjon:

Lisbeth Reed Prosjektleder

lre@vaf.no

481 05 289

Følg Lim-planen på Facebook