Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

- En slik sammenkobling vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Prosjektet er også interessant for godstransporten, sier samferdselsminster Solvik-Olsen.

Det var i åpningstalen under den årlige konferansen Jernbaneforum 2014 i Oslo sist tirsdag at samferdselsministeren varslet at han vil gi Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

- Med dette følger vi opp den bestillingen en samlet transport- og kommunikasjonskomité ga i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023, sier samferdselsministeren.

Grenlandsbanen
Sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen), er et prosjekt på om lag 60 km fra Porsgrunn til Brokelandsheia.

- Med en KVU får vi det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prosjektet nærmere i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan, sier Solvik Olsen.

Et formelt oppdragsbrev vil bli oversendt Jernbaneverket i løpet av våren 2014.

av Richardsen, Wanja, publisert 20. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer