Kilden Rune Eilertsen
Foto: Rune Eilertsen
© Flickr/Rune Eilertsen

Foto: Rune Eilertsen Flickr/Rune Eilertsen

4. og 5. juni går årskonferansen til de Regionale forskningsfondene av stabelen, som i år arrangeres på Kilden. Arrangørene har rigget til et variert og spennende program som innebærer internasjonale og nasjonale foredragsholdere, ekskursjoner til Sørlandets viktigste næringsklynger, prosjektpresentasjoner fra de regionale fondenes porteføljer, god mat og en båttur i skjærgården. Påmeldingsfristen er forlenget fram til 20. mai.

Hovedtema for årets konferanse i regi av de regionale forskningsfondene er forskningens betydning for innovasjon i næringsliv og forvaltning. Detaljert program kan lastes ned fra menyen til høyre. Påmelding skjer via denne lenken: https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/a5bvlrjlyn/

Årskonferansene for de regionale forskningsfondene (RFF) har etablert seg som et forum der både styrer, sekretariat og alle andre som er involvert i fondene får faglig påfyll og utveksler erfaringer. Med årets konferanse har man ambisjoner om å utvide deltakergrunnlaget gjennom å hente inn også internasjonale foredragsholdere og fokusere på et faglig tema som bør ha interesse langt ut over "RFF-familien". Fra det faglige programmet kan vi nevne:

 • Direktør divisjon for innovasjon i Norges forskingsråd, Anne Kjersti Fahlvik, vil tematisere finansiering av innovasjonsforskningen i Norge. 
 • Direktør Eythor Jonsson i "Accelerate Busines, et forskningssenter i tilknytning Copenhagen Business School, vil snakke om hva forskning kan bety som suksessfaktor i næringslivet.
 • Professor Per Egil Pedersen (Norges handelshøyskole/Høgskolen i Vestfold) vil snakke om tjenesteinnovasjon og forskning.
 • Fagdirektør i Utenriksdepartementet, Geir Bekkevold, vil ta opp sammenhengen mellom Regionale forskningsfond og EU sit store forskningsprogram Horisont 2020.
 • Katrine Myhre fra Oslo MedTech vil snakke om de metodene de har brukt for å fremme innovasjon.
 • Forskningsleder Olav Spilling fra NIFU vil oppsummere følgeevalueringen fra de tre første årene av de regionale fondenes arbeid.
 • Trude Andresen, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitaliseringi KS, vil holde innlegg om forskning for innovasjon i kommunal sektor.
 • Professor Arne Isaksen fra Universitetet i Agder, en nestor i norsk innovasjonsforskning, vil bidra med oppsummering og faglige innspill.
 • Mange av prosjektene som de regionale forskningsfondene har støttet viser nå resultater og i en egen seksjon av konferansen vil det bli formidlet konkrete erfaringer om hvordan forskning har bidratt i innovasjonsprosesser.
 • Klyngene på Agder, som Eyde-nettverket (samarbeid innen prosessindustri), NODE (samarbeid innen olje- og gassnæringen) og Arena USUS (samarbeid innen reiseliv, opplevelses- og kulturnæringene) har vært aktive i å utnytte forskning i sine utviklings-prosesser. Korte ekskursjoner til disse vil gi innblikk i både framgangsrikt klyngearbeid og konkret bruk av forskning.

  Konferansen starter kl 10:30 den 4. juni og avsluttes med lunsj klokka 13 den 5. juni. Her bør man ta seg tid til å nyte lunsjen i skjærgården ombord på MS Maarten fram til klokka 15, men de med dårligst tid kan få lunsj i land.

av Birnbrich, Manuel, publisert 28. april 2014 | Skriv ut siden