Velkommen til temakonferanse/ planverksted tirsdag 29.april kl. 16.30 -20 i 2. etasje Eureka 1 hos Arendal voksenopplæring, Sørlandet kunnskapshavn, Kystveien 2, Arendal.

Utdanning er et viktig tema i arbeidet med LIM-planen (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder). Kan vi sammen sørge for at barnehager, skoler og høgskoler/universitet bidrar bedre til likestilling, inkludering og mangfold? Hva skal målene og tiltakene være?

Dag Fjæstad fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(NAFO) vil snakke om minoritetsspråklige i overgangen mellom grunnskole og videregående, og om sent ankomne. Geir Øivind Kløkstadfra UiA legger fram erfaringer fra satsingen på jenter og teknologifag og Inger Johanne Danielsen fra Aust-Agder fylkeskommune ser nærmere på utdanning og kjønn i videregående opplæring i Aust-Agder.

Det blir gruppearbeid og tid til innspill fra deltakerne - mange stemmer trengs for å lage en god plan! 

FRA UNGDOMMEN

Arbeidet med LIM-planen startet med en ungdomskonferanse i februar. Her ble også temaet utdanning tatt opp. Det ble pekt på at utdanningsnivået på Agder er lavt. Det fins fortsatt hindringer for reell rett til frie utdanningsvalg og gjennomføring av god og riktig utdanning. Når det skal planlegges for likestilling i utdanning, er disse ordene vesentlige: fellesskap, glede, mangfoldighet, muligheter, vekst, veier, kreativitet, fargerikdom, samhold og mestringsfølelse.

Råd fra ungdomskonferansen: Se den enkeltes behov og ressurser. Fleksible regelverk. Alle skal få muligheten til å mestre noe. Tilpasset opplæring /ekstra timer. Mindre bruk av fritak, mer tilpassing/være med på egne vilkår. Eksempel: funksjonshemmede gis ofte fritak fra gymtimen – som er en viktig arena også for sosialt samspill!

Innspill til utviklingsmål: MULIGHETER, FELLESSKAP OG MESTRING

 

Form could not be loaded, form is either missing or damaged

 

 

 

 

 

 

av Reed, Lisbeth, publisert 14. april 2014 | Skriv ut siden