Tirsdag 29. april blir historisk for fylkets ungdommer, da Ungdommens spørretime for første gang avholdes, i forbindelse med fylkestingets møte. Ungdommens fylkesutvalg får, på vegne av ungdommens fylkesting, anledning til å stille spørsmål til fylkestinget.

Leder av Ungdommens fylkesutvalg, Kai Steffen Østensen, gleder seg: Ungdommens spørretime er fortsettelsen på den historiske milepælen som ungdommen vant frem i november da Ungdommens fylkesting ble etablert. Den reelle innflytelsen er i gang, og spørretimen er et verktøy for oss unge, der vi faktisk kan stille politikere til veggs for store og viktige saker. Nå får vi en debatt rundt ungdommens kjernesaker i Vest-Agder og det er ikke annet en dødsbra!

Dette er spørsmålene som blir lagt frem på  tirsdag:

1.           

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for fylkes kollektive transportsystem.  I Vest-Agder er vi kjent med at Agder Kollektivtrafikk (AKT) arbeider med den daglige driften. Ungdommens fylkesting har vært i dialogmøter med enheten og ut ifra møtene, samt erfaringer hentet fra representanter, har vi formulert følgende spørsmål.

Ungdommens fylkesting ønsker et svar på den dårlige kollektivløsningen for bosatte i Sirdal og områdene rundt der busskorrespondanse til Kristiansand ikke er optimal, samtidig ønsker UFT et svar på hva som gjøres for å sikre elevers skolevei med tiltak for bruk av refleks, vedlikehold av gang- og sykkelstier og tiltak for bruk av bussbelte.

Barn som har skilte foreldre og da ofte to adresser har i dag kun rett til skoleskyss til en adresse. Er dette noe fylkeskommunen kan endre på slik at barn ikke skal lide av foreldres avgjørelser, da med rett til skoleskyss til to adresser?

Spørsmålsstiller: Solveig Hodnemyr, nestleder

 

2.           

Hvorfor er det slik at det offentlige skolevesenet i Vest-Agder ikke legger til rette for at unge mellom 21 og 24 år, som ikke har fått fullført videregående opplæring i sin lovpålagte femårsperiode, får gjennom politiske vedtak krav om støtte for å oppnå fullførelse? Slik situasjonen er nå er denne gruppe rettighetsløse.

Spørsmålsstiller: Kai Steffen Østensen, leder

 

3.           

Hva vil fylkeskommunen gjøre for å bevare mangfoldet av studiemuligheter ved en skole der elevgrunnlaget enkelte år skulle være noe «tynt».

Lister videregående skole vil ved neste skoleår være en modell for et studietilbud som går i motsatt retning av det fylkeskommunen bør ha som mål; tilby et variert studietilbud uavhengig av lokalisering.

Spørsmålsstiller: Anna Celine Foss Stray

 

4.           

Den offentlige sektoren viser til svært dårlige resultater på tilbud av lærlingplasser for yrkesfagelever som ønsker å ta et fagbrev og fullføre yrkeskompetanse. Privat sektor tar inn flere, skolerer flere og tilbyr flere arbeid i ettertid.

Hvilke tiltak igangsettes i fylkeskommunen for å fikse gapet mellom offentlig og privat sektor i forhold til å tilby lærlingplasser?

Spørsmålsstiller: Ole Petter Sløgedal

 

Mer info om Ungdommens fylkesting og fylkesutvalg, samt kontaktinfo til Ungdommens fylkesutvalg finner dere her.

(Hovedbildet viser Ungdommens fylkesutvalg fra konstitueringen i november 2013).

av Lund, Astrid Marie, publisert 24. april 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer