E18-E39 Gartnerløkka Og Meieriet
© http://www.ramboll.no/

http://www.ramboll.no/

Statens vegvesen har utarbeidet konsekvensutredning med tre alternative løsninger for ny E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. Utredningen er nå ute til høring og fylkeskommunen har i dagens møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, vedtatt å gå inn for å støtte vegvesenets forslag til løsning.

(Foto: ©Rambøll)

De tre alternativene som Vegvesenet har utredet, følger dagens vegtresé, og skiller først og fremst mellom hvordan de passerer Gartnerløkka og jernbanen. I alle alternativene inngår det at både dagens høybru og lavbru skal rives.

Valgt alternativ
I det valgte alternativet (alternativ B) legges E18/E39 under Vestre Strandgate/Rv. 9 ved Gartnerløkka, men på bru over jernbane og nytt kryss ved Arkivet. Se nærmere under lenken i menyen til høyre.

Rv. 9 og Vestre Strandgate har kryss i egen rundkjøring på bakkeplan over E18/E39 med forbindelse til E18/E39 i alle retninger.
Kryssløsningen ved Arkivet får ramper fra E18/E39 ned til rundkjøringen på nivået under. Her går Havnegata mot sentrum østover, mens adkomst til ferjeterminalen (E39) går vestover fra rundkjøringen.

Havnespor kan føres under E18 og Havnegata til fergeterminalen.

Det planlegges ny gang- og sykkelveg langs hele vegstrekningen. Den krysser Vestre Strandgate i undergang, mens tverrforbindelsen fra Grim-området krysset på bru ved Slottet, og får en god inngang mot sentrum.  

Varsel om innsigelse
Det varsles innsigelse dersom det måtte være aktuelt å fremme reguleringsplan for alternativ C. Dette grunnet konflikt med havnas utvilingsmuligheter sammenholdt med manglende mulighet for etablering av jernbanespor til havna.

Forventet framdrift
Statens vegvesen legger opp til å ha reguleringsplanen klar denne høsten, med påfølgende vedtak av reguleringsplan og prosjektering frem mot planlagt bygging i 2018-2020.

Saken sluttbehandles i fylkesutvalget den 13.mai.

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 7. mai 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer