Den årlige vårkonferansen for eldrerådene i Vest-Agder ble gjennomført på Rosfjord hotell i Lyngdal 14. mai 2014. Over 40 medlemmer av de kommunale eldrerådene deltok i en spennende konferanse.

Fylkeseldrerådets leder Åse Tønnessen Sæbø ønsket alle velkommen til en begivenhetsrik dag, som ble innledet med et foredrag av Per W. Torgersen om utviklingen av helsetilbudet frem mot år 2030. Her er det mange muligheter og det eneste sikre er vel at fremtiden er høyst usikker. Etter en bedre lunsj, overtok Paul Sveinall podiet med sin svartfele. Etter noen musikalske innslag, stilte Sveinall spørsmålet om samfunnet har bruk for pensjonister. Publikummet lo og småhumret seg gjennom en halv time om +55 og livets utvikling.

Klinikkleder Doris Høyland startet med en historie om alder og selvinnsikt (eller mangel på sådan?). Hun beskrev videre om tannhelsetjenesten og de rettigheter og stønader som finnes for ulike grupper i samfunnet. Avslutningen sto Øystein Larsen fra Vennesla for, med et morsomt sidesprang om manglende hester, bryllupsnatta og prester. Kunnskapsbanken i Vennesla har fungert i en årrekke som en ordning hvor pensjonistene har bidratt med sin kunnskap og erfaring i skolene i Vennesla. Dette er kunnskap og erfaring som ikke står i noen lærebøker, og etter en nedgangsperiode er det nå forhåpentligvis en ny giv i ordningen.

En samstemt forsamling svarte ”JA” på om innholdet i konferansen hadde truffet mål. Engasjementet og stemningen i hele dagen støtter svaret fullt ut.

Hele seansen ble ledet på en sikker og lyrisk måte av konferansieren, Oddbjørn Aardalen.

 

Vårkonferansen Mai 14 PW Torgersen SSHF1

av Karlsen, Arne, publisert 15. mai 2014 | Skriv ut siden