Flekkefjord Sykehus
© Lund kommune

Lund kommune

Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om den fremtidige eksistensen til Flekkefjord sykehus. Dette skjedde under fylkestingets møte på Lista flystasjon.

I interpellasjonen spør representanten Kleppe om fylkesordføreren og Vest-Agder Høyre vil jobbe for at den fremtidige eksistensen til Flekkefjord Sykehus sikres gjennom å arbeide for at tilbudet til pasientene som behandles ved sykehuset i Flekkefjord også i fremtiden baseres på å videreutvikle høy faglig medisinskkvalitet - og trygg pasientsikkerhet. Videre at nødvendige akutt- og fødselstilbud ved Flekkefjord sykehus i fremtiden opprettholdes. Og avslutter med at dette selvsagt også gjelder spesialisttilbudet innen psykisk helse og rusbehandling.

Til dette svarer fylkesordfører Terje Damman følgende:
I interpellasjonen spør representanten Kleppe om fylkesordføreren og Vest-Agder Høyre vil jobbe for at den fremtidige eksistensen til Flekkefjord sykehus sikres gjennom arbeid for opprettholdelse av ulike tilbud som idag er ved sykehuset.

Kleppe hadde en tilsvarende interpellasjon om samme tema i forrige fylkesting.

I mitt svar da redegjorde jeg grundig for den pågående prosessen innad i helseforetaket vedr. Utviklingsplan 2030 samt den høringsperioden vi nå er midt inne i.

Jeg er fortsatt opptatt av at den høringsprosess som nå pågår skal bli så reell og grundig som mulig. Utfra dette henviser jeg derfor idag til mitt svar på forrige interpellasjon også som svar på denne interpellasjonen.

Som jeg svarte også sist gang med henvisning til hva som står om dette tema i Regionplan Agder 2020 er jeg fortsatt opptatt av å opprettholde et godt helsetilbud for alle Agders innbyggere.  Dette innbefatter selvsagt også de som bor i vestre Vest-Agder.

Saken kommer til reell og fullstendig behandling i neste fylkesting. 

Utover det som ligger i ovenfornevnte vil mitt standpunkt i saken fremkomme da.

Interpellasjoner er forespørsler til fylkesordfører.  Derfor er dette mitt svar.

Samtlige partigrupper i fylkestinget vil måtte ta stilling til saken når den kommer til behandling på vårt neste møte.

av Richardsen, Wanja, publisert 18. juni 2014 | Skriv ut siden