Tall viser god fremgang innen videregående opplæring. SSB publiserte i dag gjennomføringstall for årskullet som startet i videregående opplæring høsten 2008, disse ble målt i 2013 i forhold til bestått videregående opplæring. Disse tallene er svært hyggelig lesning for oss i Vest-Agder, forteller utdanningssjef Arly Hauge.

Landet som helhet har gått frem fra 69 % til 71 %. Vest-Agder har gått frem fra 71 % til 74 %. Dette betyr at 75 flere ungdommer har lykkes med å bestå videregående opplæring. For hver enkelt av dem utgjør dette en forskjell videre i livet. De har dokumentasjon som kvalifiserer dem for videre utdanning og arbeidsliv.  I tillegg viser helt ferske tall at de videregående skolene samlet har redusert antall elever som slutter i skolen fra ca 240 skoleåret 2012-13 til ca 190 i 2013-14. En reduksjon på 20 % – fra et allerede lavt tall - er formidabelt.

 

-        Tallene viser også at Vest-Agder er landets 3. beste fylket nasjonalt, etter Sogn og Fjordane og Akershus.

-        Blant gutter gjennomfører 70 % - jenter 78 %. Tilsvarende for hele landet er tallene nasjonalt 66 % hos guttene og 76 % hos jentene. Ikke bare er det flere som gjennomfører i Vest-agder, men ulikheten mellom gutter og jenter er også 2 %-poeng lavere i Vest-Agder enn i resten av landet.

-        Til slutt er det også hyggelig å registrere en nedgang i antall elever som slutter, fra 17 % til 15 %.

 

-Jeg vil takke våre rektorer for den jobben de gjør. Jeg vil også retter en stor takk til hver enkelt medarbeider, og den jobben de gjør for at hver enkelt ungdom skal lykkes. Personalet i de videregående skolene i Vest-Agder utgjør en forskjell!, avslutter en fornøyd utdanningssjef i Vest-Agder, Arly Hauge.

 

Link hos ssb: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen Klikk tabeller, deretter tabell 5

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 19. juni 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer