Agder Teater Kongensgate2
© Wikipedia

Wikipedia

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman med spørsmål om ny vurdering av tidligere vedtak i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, der fylkeskommunen reiste innsigelse mot å selge, samt rive gamle Kristiansand Teater.

Dette skriver representant Bergstøl Andersen:

Vest-Agder Fylkeskommune har som slagord – En drivkraft for utvikling

Et flertall av politikerne i Kristiansand kommune har vedtatt å selge, samt rive bygget i Kongensgate 2, Det gamle Kristiansand Teater. Vest-Agder Fylkeskommune reiste innsigelse til å rive bygget.

FrP respekterer flertallsvedtaket som ble gjort da saken var til behandling i SAM utvalget. (Samferdsel, Areal og Miljø)

Bakgrunnen for at vi tar dette opp igjen nå, er fordi det etter vår oppfatning kommet nye momenter i saken, noe som tilsier at vi mener SAM utvalget bør ta en ny vurdering av vedtaket.

Kristiansand Havnestyre har nå sagt ja til å jobbe videre med planer om å etablere en cruise kai på lagmannsholmen. En 250 meter kai med tilrettelagt for cruisetrafikk samt å flytte deler av Containerhavna. Da vil det mellom Kaianlegget, Hotell Caledonien og Kongensgate 2 (Agder Teater), være ledig areal til byutvikling, såfremt Kristiansand selv får bestemme.

Fylkeskommunen, ”som er en drivkraft for utvikling” bør vurdere om det tidligere vedtaket kan være en ”bremsekloss for utvikling” i forhold til flertallet i Kristiansand kommune ser for seg av utvikling.

FrP er av den oppfatningen at Havnestyrets vedtak er et helt nytt moment i saken, dersom man skal ha byutvikling i tankene. 

FrP sitter med leder av SAM utvalget, og kan selvsagt løfte saken direkte i SAM utvalget, men før man vurderer dette, er vi interessert i å høre Fylkesordfører samt fylkestinget sin vurdering. 

FrP tillater derfor å stille følgende spørsmål til Fylkesordfører

 1. Er fylkesordføreren enig i at dersom man tenker byutvikling i fremtiden, vil man med utgangspunkt i Havnestyrets vedtak, ha økt mulighet til å utvikle området dersom Kongensgate 2 rives?
 2. Er fylkesordføreren enig med at ettersom det nå er kommet nye momenter i saken, så bør SAM utvalget ta en ny vurdering av tidligere vedtak om innsigelse hva angår rivning av bygget?

 

Fylkesordfører Terje Dammen gir sine svar i fylkestinget i juni.

av Richardsen, Wanja, publisert 2. juni 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer