Kan en helhetlig regional likestillingsplan bli et godt verktøy for positiv utvikling på Agder? 19.juni inviteres det til åpen høringskonferanse på UiA Campus Grimstad om den første felles likestillingsplanen for Agder-fylkene. Konferansen starter 9:30 og det er plass til inntil 150 deltakere. Vi ber om påmelding snarest, og innen 12.juni, via lenken nedenfor.

Fylkeskommunene på Agder har gått sammen for å utarbeide Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2027(LIM-planen). Et forslag til plan er utarbeidet våren 2014 gjennom en intensiv medvirkningsprosess og er nå klar til høring.  Det lagt opp til tydelige og ambisiøse mål, og det er lagt arbeid i å gjøre flest mulig av målene evaluer- og målbare.

Når det gjelder handlingsprogram, er det utarbeidet en skisse som også legges fram på høringskonferansen og sendes ut sammen med høringsdokumentene.

Det er ikke krav om å sende handlingsprogrammet på høring i plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene trenger likevel å forankre handlingsprogrammet grundig i kommunene, statlige virksomheter og blant organisasjoner og miljøer som berøres av LIM-planen. Derfor legges det fram en skisse, og målet er å få god dialog rundt utvikling av handlingsprogrammet også i høringsperioden.

På høringskonferansen vil prosjektleder for planarbeidet, Lisbeth Reed fra Vest-Agder fylkeskommune, presentere utkastet til plan og skisse til handlingsprogram. Loveleen Rihel Brenna fra Seema AS vil holde foredrag om hvordan Agder i større grad kan finne styrke i likestilling og mangfold. Magnus Jacobson fra Sveriges kommuner og landsting (Sveriges KS) vil formidle erfaringer fra kommuneprogrammet Hållbar Jämställdhet, og vise hvordan satsing på likestilling utløser menneskelige ressurser og bidra til det de i Sverige kaller Smart Ekonomi.

Høringsutkastet som er vedtatt av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder har ulik ordlyd på enkelte punkt. Dette vil bli nærmere redegjort for under høringskonferansen.

Høringen er satt fra 19. juni til 1. oktober 2014. Målet er at både planen og handlingsprogrammet skal være klare til bruk fra starten av 2015.

Påmelding her: /35661.aspx

av Reed, Lisbeth, publisert 5. juni 2014 | Skriv ut siden