KS’ medlemmer har gjennom uravstemning vedtatt meklingsløsningen, det samme har alle organisasjonene med unntak av Utdanningsforbundet, MFO, SL og Norsk Lektorlag. Resultatet kan dermed iverksettes for alle arbeidstakere, unntatt for medlemmene i disse fire fagforeningene.

KS har i dag meddelt Riksmekler at forslaget av 26.5.2014 vedrørende tariffrevisjonen 1. mai 2014 er vedtatt av KS’ medlemmer. Av i alt 622 stemmeberettigede har 207 avgitt stemme. Av disse har 206 stemt ja og 1 stemt nei. Svarprosenten er 33,3 % og *Ja*- stemmene utgjør 99,5 % av de avgitte stemmene.

Utdanningsforbundet har ikke vedtatt meklingsløsningen, og varsler plassfratredelse fra 1. juli.  SL og MFO er fortsatt i streik.  Ingen medlemmer i disse organisasjonene skal ha ny lønn utbetalt så lenge streiken pågår – selv om de ikke selv er tatt ut i streik. Dette gjelder også medlemmer av Norsk Lektorlag. Resultatet kan ellers iverksettes for alle andre arbeidstakere i KS’ tariffområde, og generelle/sentrale lønnstillegg kan for disse utbetales med virkning fra 1. mai 2014.

SFS 2213 – arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet – er en del av meklingsløsningen som nå er vedtatt av kommuner/fylkeskommuner og 37 av de 41 fagforeningene med partsforhold i KS-området. For skolene i Vest-Agder er det gitt ut melding fra utdanningssjef Arly Hauge og personal- og organisasjonssjef Odd Joar Svensson om at:

" Skoleåret 2014/2015 vil vi benytte til å finne funksjonelle og fleksible løsninger for innføring av 7,5 timers dag samt drøfte konsekvensene av den nye avtalen. Løsningene skal utarbeides sammen med skolene og i drøftinger med organisasjonene både på fylkesnivå og på den enkelte skole. Lærerne vil høsten 2014 møte den samme organiseringen av arbeidstiden som  praktiseres i nåværende avtale."

Pr dd er det ikke mottatt meldinger om plassfratredelser fra noen av organisasjonene ved våre skoler. Vi har streikeberedskapen i Vest-Agder  klar og avventer eventuelle meldinger om plassfratredelser fra organisasjonene når dette er klart, sier personal- og organisasjonssjef Odd Joar Svensson.

Hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak vil få for våre skoler, vil vi måtte vurdere når plassfratredelser kommer, sier utdanningssjef Arly Hauge.

av Svensson, Odd Joar , publisert 27. juni 2014 | Skriv ut siden