Til å lede "jaktlaget", har Vest-Agder fylkeskommune ansatte Kai Tore Flottorp (53) som ny fagopplæringssjef. - De viktige oppgaver som vi arbeider med, er å strekke oss mest mulig mot å innfri kravene i samfunnskontrakten som dreier seg om å få flere lærebedrifter, flere ut i lære og få flest ungdommer til å fullføre utdanningen, sier Flottorp, som har bakgrunn som håndverker, lærer og avdelingsleder ved Tangen VGS, før han begynte ved utdanningsavdelingen i fylkeskommunen i fjor.

-Med Kai Tore Flottorp har vi fått en fagopplæringssjef med god kompetanse om den hvordan yrkesfaglige utdanning er organisert. Han har i tillegg erfaring fra både offentlig og privat arbeidsliv. Kai sin bakgrunn gjør han godt rustet til å ta fatt på denne utfordringen, sier Arly Hauge, utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.

 Bra, må bli bedre

Selv sier Kai at det er en spennende jobb han går til. - Alle vi som jobber i utdanningssektoren, det være seg i skole, opplæringskontor eller opplæring som foregår i bedrift, har et felles mål. Vi må skape best mulig undervisning slik at vi kan få best mulig elever og lærlinger ut i den andre enden. Dette er vårt store samfunnsoppdrag og jeg er heldig som i stor grad kan være med å påvirke dette arbeidet. I Vest Agder har vi tradisjon for å være dyktige på å få elever ut i lære. Vi har et næringsliv som har og har hatt behov for denne type arbeidskraft. Næringslivet i Agder har i mange år vært svært ansvarsfulle og i sterk grad bidratt til denne svært viktige samfunnsoppgaven. Vi er blant landets aller beste fylker i denne sammenhengen. En av utfordringene er få det det offentlige, kommuner og stat, til å gjøre sin del av denne skjerven. Her er det rom for å gjøre mye.

 Vanskelig overgang fra skole til bedrift

-Overgangen fra de to første årene i skole til tiden i lærebedrift er utfordrende, forklarer Kai. - Jeg ser for meg et mye tettere samarbeid med skolene med hensyn på å starte formidlingsarbeidet der. Det viser seg at flesteparten av de som sluttet gjør det nettopp i overgangen mellom Vg2 og ut mot læreplass. En styrking av arbeidet før og under denne overgangen vil føre til at færre elever faller fra. Samtidig er det også viktig å ha fokus på den opplæringen som i dag foregår i bedrift. Det å ha gode instruktører som forstår hva som skal til for at et ungt menneske skal utvikle seg til en dugende deltaker i arbeidslivet og hvordan man skal komme dit.

 Lærlingløftet

-Vi har alle et samfunnsansvar og regionen trenger fortsatt fagkompetanse, så det er bare å stå på, sier Kai Tore Flottorp, som er klar til å gyve løs. Noe av det første han har gjort er en stor kampanje: "Lærlingløftet", for å synliggjøre behovet for ennå flere lærebedrifter. Snart kan du se budskapet som etterlyser flere lærebedrifter, i annonser i avis, magasin eller bak på en buss. Dessuten er det produsert to filmer: en som forklarer ungdom hva det forventes av en lærling og en for bedrifter om hvorfor det kan lønne seg å ha en lærling. Med andre ord er den nye fagopplæringssjefen godt i gang med jobben.

Lærlingløftet

 

Fakta:

Kai Tore Flottorp (53 år)

Ny fagopplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune fra 5. juni 2014

Gift, 2 barn og bosatt på Søm i Kristiansand

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 8. juni 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer