Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet viser ferske tall fra SSB. Dette informerer utdanningsrådgiver i NHO Agder, Fred Skagestad.

Regionale forskjeller
12. juni offentliggjorde SSB en fersk oversikt over antallet lærlinger/lærekandidater. Sørlandet har ifølge disse tallene høyest antall (pr 100.000 innbyggere): Sørlandet (1.009), Vestlandet (993), Nord-Norge (969), Trøndelag (952), Østlandet (573).

Ros til fylkeskommunene i Agder
- Tallene er oppløftende med tanke på fremtidig næringsutvikling i landsdelen, mener Skagestad.

Lærebedrifter, bransjenes opplæringskontorer, partene i arbeidslivet, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har over lang tid lagt ned en betydelig innsats innen fag- og yrkesopplæring.

Fylkeskommunene i Agder tetter nå hull i det nasjonale regelverket for lærlingtilskudd. Dette gjelder garanti mot avkortning i tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater med særskilte behov og manglende læretilskudd til elever som har tre års skolegang forut for læretid i bedrift. Dette er forbilledlig og eksempel til nasjonal etterfølgelse, sier Fred Skagestad.

Manglende læretilskudd
Bedrifter som tar inn voksne lærlinger uten utdanningsrett får lærlingtilskudd. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det tas inn voksne lærekandidater uten utdanningsrett (en lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev). Vi har påpekt denne urimeligheten i flere år og synes det nå er på tide å rydde opp i dette, avslutter Fred Skagestad.

av Richardsen, Wanja, publisert 19. juni 2014 | Skriv ut siden