Politikerne i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM), var sammen med aktører fra fylkesadministrasjonen på en to dagers studietur i Europas sentrum, Brussel, i forrige uke for å hente hjem kunnskap som skal styrke utviklingen i eget fylke. – Interessant og lærerikt å se hvordan andre løser de samme utfordringer som vi selv står overfor, sier Harald Fauskanger Andersen (H).

(Bildekarusell nederst på siden)

Politikernes studietur har som formål å gi faglig påfyll innenfor de saksområder som de er valgt til å betjene. I fjor gikk turen til København, hvor de fikk med seg hjem konkret kunnskap om de samferdselsløsninger som der er valgt. –Det er veldig nyttig å se og lære av andres erfaringer, sier Helge Sandåker (Ap).

Årets tur var lagt til Brussel, hvor delegasjonen ble presentert for de muligheter som ligger for norske organisasjoner i å knytte et sterkere bånd mot EU, i tillegg til konkrete møter med mobilitetsutviklere i Brussel og byen Gent i den øst-flanderske provinsen nord i landet. Politikerne var spesielt ute etter å se på løsninger som har direkte overføringsverdi her hjemme. Siden byene er forskjellige både i innbyggertall og historisk oppbygging, blir noen erfaringer med videre som inspirasjon på et overordnet nivå, mens andre ideer kan gå rett inn i det pågående arbeidet med å utvikle våre egne bysentra på en optimal måte, dog i et noe nedskalert format.

Byen Gent har nesten dobbelt så mange innbyggere som hele Vest-Agder fylke og har utfordringer med mange gamle historiske bygninger som setter betingelser når samferdselsløsninger for provinsen og byen skal planlegges. Byens jernbanestasjon er fra begynnelsen av 1900-tallet og er utgangspunkt for et modernisert knutepunkt for alle kommunikasjonsformene i byer. Her møtes jernbane, trikk, buss, bil, sykkel og gange, en løsning som har gitt en markant økning i gjennongangstrafikken til/fra stasjonenen de siste årene. Økningen kan i stor grad også tilskrives den offensive tilrettelegging som er gjort for kollektive løsninger. - Det må alltid lønne seg både i tid og penger å velge kollektivt, fastslår provinsens talsperson for kollektivtransport. Derfor er det forholdsmessig rimelig å velge fellesløsninger i Gent, i tillegg til at de alltid har radaren på for å avdekke og løse opp flaskehalser som hindrer effektiv trafikkavvikling.
Politikerne likte det de så og hørte.

Programmet var satt sammen med bistand fra Sørlandets Europakontor i Brussel, som er en del av fylkeskommunens internasjonale virkemiddelapparat og fungerer som bindeledd mellom EU/EØS og Sørlandet og Agder.

 

Følgende personer besitter nyervervet kunnskap om sentral-europeiske samferdselsløsninger:

Politikere fra Sam-utvalget:

Kåre Glomsaker, leder av SAM, (Frp)
Anju C. Manneråk (Frp)
Harald Fauskanger Andersen, (H)
Bente Birkeland  (H)
Helge Sandåker (Ap)
Janne-Karin  Nesheim (Ap)
Oddlaug Hesland Tjomsland (Krf)
Sigmund Oksjefjell (Sp)
Stein Inge Dahn (V)

I tillegg var fylkesordfører Terje Damman (H) med på turen.

Fra fylkesadministrasjonen:

Kenneth Andresen, regionalsjef
Egil Strømme, samferdselsrådgiver
Inger Holen, koordinator Regionplan Agder 2020
Fran-Arne Stylegar, fylkeskonservator
Gerd-Elin Johansen, politisk sekretær
Steinar Knutsen, leder av politisk sekretariat
Wanja Richardsen, kommunikasjonsrådgiver

AKT:

Siv Wiken, adm.dir.

 

Se program for turen her.

Flere bilder og kommentarer på vår Facebook-side.

av Richardsen, Wanja, publisert 23. juni 2014 | Skriv ut siden

Anju C Manneraak Og Helge Sandaaker

Anju C Manneraak Og Helge Sandaaker

Anju C Manneraak Og Helge Sandaaker
Delegasjonen på vei til Norway House

Delegasjonen på vei til Norway House

Delegasjonen på vei til Norway House
Inngang Norway House

Inngang Norway House

Inngang Norway House
Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor

Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor

Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor
Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor

Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor

Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor
Kåre Glomsaker, leder Sam-utvalget

Kåre Glomsaker, leder Sam-utvalget

Kåre Glomsaker, leder Sam-utvalget
Gerd-Elin Johnsen og Steinar Knutsen, Politisk sekretariat

Gerd-Elin Johnsen og Steinar Knutsen, Politisk sekretariat

Gerd-Elin Johnsen og Steinar Knutsen, Politisk sekretariat
Siv Wiken, AKT og Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator

Siv Wiken, AKT og Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator

Siv Wiken, AKT og Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator
Isabella-Louise Aabel, trainee Sørlandets Europakontor

Isabella-Louise Aabel, trainee Sørlandets Europakontor

Isabella-Louise Aabel, trainee Sørlandets Europakontor
Yngve Foss, Forskningsrådet

Yngve Foss, Forskningsrådet

Yngve Foss, Forskningsrådet
Samferdselsråd Olav Grimsbo og rådgiver Aslaug Røhne, Norges Delegasjon til EU

Samferdselsråd Olav Grimsbo og rådgiver Aslaug Røhne, Norges Delegasjon til EU

Samferdselsråd Olav Grimsbo og rådgiver Aslaug Røhne, Norges Delegasjon til EU
EUs hovedkvarter

EUs hovedkvarter

EUs hovedkvarter
EUs hovedkvarter

EUs hovedkvarter

EUs hovedkvarter
Representant for Brussel-regionen mobilitets-avdeling

Representant for Brussel-regionen mobilitets-avdeling

Representant for Brussel-regionen mobilitets-avdeling
Trafikk-kontrollrom for Brussel by

Trafikk-kontrollrom for Brussel by

Trafikk-kontrollrom for Brussel by
Øyvind Rinbø, Bellona Brussel

Øyvind Rinbø, Bellona Brussel

Øyvind Rinbø, Bellona Brussel
Astrid Vlieberg, avd.leder økonomi og int. samarbeid for provinsen Øst-Flanders

Astrid Vlieberg, avd.leder økonomi og int. samarbeid for provinsen Øst-Flanders

Astrid Vlieberg, avd.leder økonomi og int. samarbeid for provinsen Øst-Flanders
P6200940

P6200940

P6200940
Kenneth Anderesen, regionalsjef, og representant for byen Gent

Kenneth Anderesen, regionalsjef, og representant for byen Gent

Kenneth Anderesen, regionalsjef, og representant for byen Gent
Stein Inge Dahn, (V)

Stein Inge Dahn, (V)

Stein Inge Dahn, (V)
Sam-utvalget blir vist samferdselsløsninger i byen Gent

Sam-utvalget blir vist samferdselsløsninger i byen Gent

Sam-utvalget blir vist samferdselsløsninger i byen Gent
Sam-utvalget blir vist samferdselsløsninger i byen Gent

Sam-utvalget blir vist samferdselsløsninger i byen Gent

Sam-utvalget blir vist samferdselsløsninger i byen Gent
St.Pieters jernbanestasjon, Gent, Belgia

St.Pieters jernbanestasjon, Gent, Belgia

St.Pieters jernbanestasjon, Gent, Belgia
Sykkel-parkering i byen Gent

Sykkel-parkering i byen Gent

Sykkel-parkering i byen Gent
Sykkel-parkering i byen Gent

Sykkel-parkering i byen Gent

Sykkel-parkering i byen Gent
Sykkel-parkering i byen Gent

Sykkel-parkering i byen Gent

Sykkel-parkering i byen Gent
P6200966

P6200966

P6200966
Ladepunkt

Ladepunkt

Ladepunkt
Ordning for låne-sykkel i Gent

Ordning for låne-sykkel i Gent

Ordning for låne-sykkel i Gent
Omvisning

Omvisning

Omvisning
P6200981

P6200981

P6200981
Sam-utvalget på kommunehuset i Gent

Sam-utvalget på kommunehuset i Gent

Sam-utvalget på kommunehuset i Gent
Representant for samferdsel i byen Gent

Representant for samferdsel i byen Gent

Representant for samferdsel i byen Gent
Harald Fauskanger Andersen og Kåre Glomsaker sammen med representanter for samferdsel i byen Gent

Harald Fauskanger Andersen og Kåre Glomsaker sammen med representanter for samferdsel i byen Gent

Harald Fauskanger Andersen og Kåre Glomsaker sammen med representanter for samferdsel i byen Gent

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer