Lyngør

Uthavn 2014 arrangeres 21-22.august på Bokhotellet Lyngørporten.

Uthavnene langs Agderkysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Både Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har vedtatt i respektive kulturminnestrategier å arbeide for at Agders historiske uthavner skal bli verdensarv. Tema for seminaret knyttes til verdensarv, uthavnhistorie og strategi for videre arbeid med uthavner.

Målgruppe: politikere, forvaltning, brukere og eiere.

Årets uthavnseminar er det tredje i rekken.

Tid: 21.-22. august

Sted: Bokhotellet Lyngørporten i Tvedestrand kommune.

Årets hovedtema:

  • Verdensarv
  • Fremtiden for Agders uthavner

Se vedlagt program.

Lenke til: påmeldingsskjema

Kontaktpersoner:

Ingvild Paulsen - ingvild.paulsen@austagderfk.no 
tlf: 474 52 181

Bjarne Tresnes Sørensen - bts@vaf.no 
tlf: 976 36 417

Mer informasjon om seminarrekken:

http://www.austagderfk.no/uthavn2014

Arrangører:
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune
Vest Agder museet
Aust-Agder kulturhistoriske senter
Universitetet i Agder.                                            

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 21. juni 2014 | Skriv ut siden