Det er ikke mangel på muligheter innen europeisk samarbeid. Utfordringen ligger derimot i å koble egne behov til rett program. Til dette er det hjelp å få. Dette var en av konklusjonene fra inspirasjonsdagen for europeisk samarbeid som ble gjennomført på UiA Grimstad.

I løpet av 2014 igangsettes en rekke EU-program som åpner for deltakelse og spennende muligheter for Agders næringsliv, offentlige virksomheter, forskere, utviklingsaktører, helseinstitusjoner, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, kulturaktører m.fl.

Rundt 60 interesserte deltagere fra hele Agder fikk 28.mai en heldags-innføring i aktuelle program og fonds for internasjonalt samarbeid. Teamene for dagen var koblet opp mot Regionplan Agder og omfattet helse og omsorg, velferdsteknologi, transport, kommunikasjon og infrastruktur, energi, klima og miljø, næringsliv og arbeidsmarked, kultur og opplevelsesindustri.

Agders internasjonale fagråd organiserte dagen, med gjesteforelesere fra Norges Forskningsråd. Ta gjerne kontakt med medlemmene i fagrådet for oppfølging og mer informasjon.

 

Internasjonal Portal finner du program for dagen, deltakerliste, presentasjonene som ble holdt og oversikt over kontaktpersoner i internasjonalt fagråd i Agder.