Det viser tallene når hovedinntaket til videregående skole i Vest-Agder er klart mandag 14. juli.
-Nå er det viktig at alle takker ja til plass. Det er bedre å takke ja og så forsøke å bytte siden, enn å takke nei. Da risikerer du å stå uten plass til høsten, forklarer rådgiver Karen Helene Halvorsen. Svarfristen er allerede førstkommende søndag 20. juli.

Av de 6802 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 98 % fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

 

Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Søkere har fått beskjed på SMS om at inntaket gjennomført. Samtlige søkere kan logge seg på www.vigo.no der de finner resultat av inntaket, og kan gi elektronisk svar til inntakskontoret. Søkere som har lagt inn forhåndssvar trenger ikke å svare.

Innlogging skjer med MinID. Søkere som har mistet sitt passord må kontakte Difi på telefon
800 30 300 eller på e-post minid@difi.no.

 

Utdanningsavdelingen minner om at samtlige søkere som har fått tilbud om plass eller ventelisteplass må svare innen oppgitt frist den 20.07.14.

Dersom svarfristen ikke overholdes vil søkeren miste plassen.

 

Ungdommer med opplæringsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på et av tre alternative utdanningsprogram. Søkere til Vg2/ Vg3 har rett til å komme inn på et videregående program som bygger på det programmet de har gjennomført. Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole.

 

 

TEKST

UNGDOM MED RETT

Søkere   til skoler i Vest-Agder

                         6802

Totalt   tatt inn første inntak

98 %

Tatt   inn på første programønske

91 %

 

Samlet sett er dette et godt resultat. Utdanningsavdelingen vil presisere at det er en målsetting at de få som ikke har fått et tilbud i det første inntaket, vil få tilbud om skoleplass før skolestart.

 

I år har andelen søkere som ønsker studiespesialiserende eller studieforberedende utdanningsprogram fortsatt å øke, med tilsvarende reduksjon i andelen som ønsker et yrkesfaglig utdanningsprogram.  

 

Neste inntak blir gjennomført 4. august 2014. Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks- eller ventelisten før andre inntak gjennomføres, forteller Karen Helene Halvorsen, rådgiver inntak.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 14. juli 2014 | Skriv ut siden